15. Overige langlopende activa

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Overige langlopende activa bestonden uit langlopende geldmiddelen in pand gegeven, financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat en overige langlopende activa.

 

31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

1.418

1.276

Financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

11.275

6.000

Overige langlopende activa

1.399

643

Totaal overige langlopende activa

14.091

7.919

De in pand gegeven geldmiddelen bestonden per 31 december 2019 uit €0,9 miljoen en €0,5 miljoen bankgaranties voor de huur van vastgoed respectievelijk in België en in Nederland.

Financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat bestonden uit eigenvermogensinstrumenten van beursgenoteerde bedrijven. We hebben geen beperkingen op de verkoop van deze eigenvermogensinstrumenten en de activa werden niet in pand gegeven voor een verplichting van ons. Deze instrumenten werden beschouwd als financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat, die vallen in de categorie 1 reële waarde berekening gebaseerd op de slotkoers van de betrokken effecten op Euronext op elke rapporteringsdatum.

Wijzigingen in de reële waarde van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat worden onder overige financiële kosten/overige financiële opbrengsten opgenomen.

Onderstaande tabel toont een detail van deze financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat per 31 december 2019 en 2018:

 

31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Kost op 1 januari

4.818

2.373

Aankopen van het jaar

4.736

Verkopen van het jaar

(82)

(2.291)

Kost op 31 december

4.736

4.818

 

 

 

Reële waarde aanpassing op 1 januari

1.182

(619)

Afboeken van reële waarde aanpassing na verkoop

2

598

Reële waarde aanpassing van het jaar

5.355

1.203

Reële waarde aanpassing op 31 december

6.539

1.182

Nettoboekwaarde op 31 december

11.275

6.000