Andere partnerprogramma's

Andere partnerprogramma's
CSR rapport

MOR106

MOR106 is een humaan monoklonaal antilichaam dat selectief aangrijpt op IL‑17C. IL-17C is een door ons ontdekt target voor atopische dermatitis (AtD) dat aantoonbaar verschilt van andere leden van de IL-17-cytokinefamilie en een belangrijke en pro-inflammatoire rol speelt in bepaalde huidaandoeningen. MOR106 is een krachtige remmer van de binding van IL-17C aan de receptor en remt daarmee de biologische activiteit van IL-17C.

MOR106 is voortgekomen uit een samenwerking tussen ons en MorphoSys waarbij beide bedrijven hun kerntechnologieën en expertise bijdroegen en kosten en baten gelijk verdeelden. In juli 2018 kondigden we samen met MorphoSys aan dat we voor MOR106 een samenwerking zijn aangegaan met Novartis.

In oktober 2019 kondigden Novartis, MorphoSys en Galapagos samen het einde aan van het klinische ontwikkelingsprogramma van MOR106 in atopische dermatitis. De analyse van het programma toonde aan dat er een lage waarschijnlijkheid was om het primair eindpunt van de studie te behalen. De beslissing werd gebaseerd op gebrek aan werkzaamheid en niet omwille van bezorgdheid omtrent veiligheid. 

Op 17 december 2019 heeft Novartis ons een opzeggingsbericht gestuurd, waarin zij ons op de hoogte bracht van haar besluit om de overeenkomst in zijn geheel te beëindigen. De opzegtermijn voor deze beëindiging is nog steeds lopende, maar we verwachten dat een beëindiging later dit jaar van kracht zal zijn.

CF-programma

Cystische fibrose (CF) is een zeldzame, levensbedreigende, genetische ziekte die de longen en het spijsverteringsstelsel aantast. In 2018 waren er 66.000 patiënten met CF in de VS, EU5 en Japan.1Bron: Decision Resources Group, Global Data, Galapagos Eigen Schattingen

Ondanks de goedkeuring van verschillende geneesmiddelen is er nood aan betere therapieën die voor het grootste deel van de patiënten tot een verbeterde longfunctie leiden. Hoewel veel pediatrische patiënten bij de diagnose een normale longfunctie hebben, zijn artsen algemeen van mening dat het vroeg starten van de behandeling later voordelen voor de patiënt kan hebben door de achteruitgang van de longfunctie te vertragen.

In oktober 2018 kondigden we samen met AbbVie een herstructurering van onze samenwerking in CF aan. AbbVie nam alle programma’s in CF over en gaat door met de ontwikkeling van een combinatietherapie voor CF.

AbbVie verkreeg de exclusieve wereldwijde rechten op het huidige portfolio van kandidaatmedicijnen voor CF die de twee bedrijven in de context van de samenwerking ontwikkelden. De portefeuille omvat alle potentiator- en correctorkandidaatmedicijnen voor CF, behalve GLPG1837 en een specifieke regeling voor GLPG2737. We behouden de rechten op deze twee compounds voor gebruik buiten het domein van CF.

AbbVie zal verantwoordelijk zijn voor alle toekomstige activiteiten en zal voortaan alle kosten van het CF-portfolio dragen.

We komen in aanmerking om tot $175 miljoen bijkomende mijlpaalbetalingen te ontvangen van AbbVie wanneer AbbVie bepaalde ontwikkelings-, goedkeurings- en commerciële prestaties realiseert in CF, evenals royalty’s binnen het bereik van single digit tot low teens. AbbVie kan toekomstige mijlpaalbetalingen en oplopende single digit royalty’s ontvangen voor toekomstige wereldwijde commerciële verkopen van GLPG2737, indien goedgekeurd, in indicaties buiten CF.

1 Bron: Decision Resources Group, Global Data, Galapagos Custom Research