7. Bedrijfskosten

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Het bedrijfsresultaat wordt verkregen na de erkenning van de volgende kosten (−):

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Onderstaande tabel vat de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het jaar beëindigd op 31 december 2019 en 2018 samen:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Personeelskosten

(124.260)

(81.352)

Onderaanneming

(249.926)

(197.644)

Verbruiksgoederen, labokosten en huisvesting

(23.880)

(25.525)

Afschrijvingen

(10.874)

(5.655)

Andere operationele kosten

(18.380)

(12.699)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(427.320)

(322.875)

De stijging van kosten van onderzoek en ontwikkeling weerspiegelt de toename van onze investeringen om vooruitgang te boeken in onze onderzoek- en ontwikkelingsprogramma’s. Deze stijging werd voornamelijk werd veroorzaakt door:

  • Toegenomen personeelskosten voor onderzoek en ontwikkeling werden verklaard door een stijging in het aantal medewerkers als gevolg van de groei in onze R&D activiteiten en een uitzonderlijke bonus naar aanleiding van de succesvolle afronding van de Gilead transactie
  • De kosten voor onderaanneming stegen voornamelijk door toegenomen uitgaven in onze gepartnerde programma’s met Gilead, inclusief ons verhoogd aandeel in de kosten voor het filgotinib programma. Daarenboven stegen de uitgaven voor ons IPF programma, ons artrose programma GLPG1972, ons Toledo programma en onze andere programma’s
  • Huisvestingskosten namen af en afschrijvingen stegen door de nieuwe waarderingsregels in verband met IFRS 16 (het effect van IFRS 16 op de afschrijvingen bedroeg €5,3 miljoen)
  • Overige bedrijfskosten zijn gestegen in lijn met de toename in R&D personeelsleden.

Onderstaande tabel vat de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het boekjaar eindigend op 31 december 2019 en 2018 samen, per programma:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Filgotinib programma

(100.032)

(66.138)

IPF programma met GLPG1690

(75.951)

(72.718)

OA programma met GLPG1972

(19.958)

(15.751)

Toledo programma

(47.204)

(20.967)

CF programma

(3.897)

(30.137)

AtD programma met MOR106

(24.051)

(14.999)

Overige programma's

(156.227)

(102.165)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(427.320)

(322.875)

Algemene en administratieve kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de algemene en administratieve kosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2019 en 2018:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Personeelskosten en bestuurdersvergoedingen

(51.906)

(25.495)

Afschrijvingen

(1.513)

(513)

Vergoedingen voor juridisch en professioneel advies

(11.775)

(4.284)

Andere operationele kosten

(8.506)

(5.339)

Totaal algemene en administratieve kosten

(73.701)

(35.631)

De stijging in algemene en administratieve kosten in 2019 was voornamelijk toe te schrijven aan een gepland hoger aantal personeelsleden ter ondersteuning van de groei van het bedrijf, een uitzonderlijke bonus naar aanleiding van de succesvolle afronding van de Gilead transactie, kosten van de RSU plannen toegekend in 2019, en bijkomende vergoedingen voor juridisch en professioneel advies.

Verkoop en marketing kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de verkoop en marketingkosten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2019 en 2018:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Personeelskosten

(7.558)

(2.282)

Afschrijvingen

(61)

Externe outsourcing kosten

(15.722)

(1.284)

Andere operationele kosten

(1.236)

(580)

Totaal verkoop en marketing kosten

(24.577)

(4.146)

De toename in verkoop en marketingkosten in 2019 werd voornamelijk veroorzaakt door gestegen personeelskosten door aanwervingen, en door een gerelateerde verhoging van de outsourcing kosten. Deze laatste was hoofdzakelijk het gevolg van €8,2 miljoen kosten gerelateerd aan ons 50/50 kostverdeelmechanisme met Gilead voor kosten opgelopen bij de voorbereiding van de co-promotie activiteiten voor filgotinib.