22. Leasingschulden

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Naar aanleiding van de toepassing van IFRS 16 op 1 januari 2019 hebben we leasingschulden erkend gerelateerd aan leases die vroeger beschouwd werden als ‘operationele leases’ onder IAS 17 .

 

Leasebetalingen

Contante waarde van leasebetalingen

 

31 december

31 december

(in duizenden €)

2019

2018

2019

2018

Leasingschulden

 

 

 

 

Binnen het jaar

6.189

 

5.826

 

In het tweede tot vijfde jaar

16.320

 

15.783

 

Na vijf jaar

3.844

 

3.775

 

 

26.353

25.384

 

 

 

 

 

Min toekomstige financiële lasten

969

 

 

 

Contante waarde van leasingschulden

25.384

 

0

 

 

 

 

 

Min bedrag te betalen binnen 12 maanden

 

 

5.826

 

Te betalen na 12 maanden

 

 

19.558