Vertrekvergoedingen voor vertrekkende directiecomitéleden van Galapagos NV in 2019

Remuneratieverslag
CSR rapport

Niet van toepassing, aangezien in 2019 geen leden van het directiecomité (inclusief de CEO) Galapagos hebben verlaten.