17. Handelsvorderingen en overige vorderingen en andere vlottende activa

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

 

31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Handelsvorderingen

39.603

9.206

Vooruitbetalingen

292

142

Overige vorderingen

14.114

9.261

Handels- en overige vorderingen

54.009

18.609

Voorraden

255

276

Verworven opbrengsten

4.443

3.863

Over te dragen kosten

4.439

4.104

Overige vlottende activa

9.138

8.244

Totaal handels- en overige vorderingen & overige vlottende activa

63.147

26.852

De handels- en overige vorderingen namen toe door de uitstaande vorderingen per 31 december 2019 op Gilead gerelateerd aan een succesbetaling voor filgotinib inzake de NDA filing in de Verenigde Staten van €17,8 miljoen ($20 miljoen) en gerelateerd aan de terugbetaling van 50% van de kosten voor GLPG 1690 (€13,4 miljoen) onder het kostverdeelmechanisme.

De boekwaarde van de handelsvorderingen en overige vorderingen benadert hun reële waarde.

Overige vlottende activa omvatten voornamelijk verworven opbrengsten uit subsidieprojecten en over te dragen kosten.

Per 31 december 2019 hadden we geen voorziening voor verwachte kredietverliezen.