Ons Toledo-programma

Ons Toledo-programma
CSR rapport

‘Toledo’ is een codenaam voor een innovatieve, door ons ontdekte target-klasse. Moleculen die deze target-familie remmen, vertonen een duaal werkingsmechanisme op ontstekingen door enerzijds de ontstekingsremmende cytokines te stimuleren en tegelijkertijd de pro-inflammatoire cytokines te blokkeren. In een reeks preklinische inflammatoire modellen hebben we met de compounds die zich richten op deze klasse ongeëvenaarde activiteitsniveaus vastgesteld.

Hieronder presenteren we de resultaten voor de Toledo-compound, GLPG3970, in twee preklinische modellen, waarin telkens een ander werkingsmechanisme in artritis wordt belicht:

Werkzaamheid van '3970 in artritismodellen

Werkzaamheid van '3970 in artritismodellen (graphic)

Bron: Interne gegevens 

De strategie van ons Toledo-programma is om meerdere Toledo-kandidaten met verschillende selectiviteitsprofielen verder te ontwikkelen en te testen in een breed panel van in vivo ziektemodellen in verschillende indicaties.

We voeren nu een breed programma uit om meerdere reeksen van compounds te ontdekken en te ontwikkelen die werken op de Toledo-klasse van targets, met activiteit in meerdere indicaties, met focus op ontsteking.

We zijn begin 2019 gestart met onze eerste Fase 1-studie met GLPG3312 om de doeltreffendheid, veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen van GLPG3312 te beoordelen bij gezonde proefpersonen. Later in dat jaar kondigden we de start aan van een Fase 1-studie met het tweede Toledo compound, GLPG3970. We verwachten om meerdere proof-of-concept-studies in patiënten op te starten in de tweede helft van 2020 en verwachten om topline resultaten te rapporteren van onze eerste studie in patiënten tegen het einde van 2020. 

De onderstaande grafiek toont de huidige status van ons Toledo-programma. De verschillende ziektegebieden die we momenteel onderzoeken zijn IBD, reuma, psoriasis (Pso), systemische lupus erythematosus (SLE), OA, osteoporose (OP) en fibrose (Fib). Toledo van de eerste generatie, GLPG3312, heeft veelbelovende preklinische resultaten opgeleverd in IBD, RA, Pso, PsA, SLE en Fib. De tweede generatie, GLPG3970, heeft veelbelovende preklinische resultaten laten zien in IBD, RA, Pso, SLE, OP en Fib. De derde generatie, GLPG4399, heeft veelbelovende resultaten opgeleverd in RA en Pso, met preklinische resultaten in SLE, OP en Fib verwacht in de loop van 2020. Een vierde en vijfde generatie bevinden zich momenteel in de lead optimization (LO) fase. Op het moment van publicatie van dit verslag werd besloten om voorlopig de start van Fase 1-studies te pauzeren, gezien de COVID-19 pandemie.

Onze ontwikkelingsstrategie voor Toledo

  • Meerdere kandidaten met verschillende profielen ontwikkelen
  • In een breed panel van in vivo ziektemodellen uittesten
  • Gelijktijdig meerdere PoC-studies bij patiënten uitvoeren om het potentieel te maximaliseren

Toledo: robuuste activiteit in in vivo modellen

Toledo: robuuste activiteit in in vivo modellen (graphic)

Groen: preklinische activiteit; oranje: onvoldoende preklinische activiteit
IBD = inflammatory bowel disease, inflammatoire darmziekten; RA = rheumatoïde artritis of reuma; Pso: psoriasis; PsA: psoriatische artritis; SLE: systemische lupus erythematosus; OP: osteoporose; Fib: fibrose

Gilead heeft een optie om de commerciële rechten voor elk van de Toledo-moleculen buiten Europa in licentie te nemen na voltooiing van de Fase 2-studies. Zie ook bijkomende details in de Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening.