8. Personeelskosten

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal personeelsleden op 31 december 2019 en 2018:

 

2019

2018

Aantal personeelsleden op 31 december

1.003

725

Totaal

1.003

725

Het gemiddeld aantal personeelsleden gedurende de jaren 2019 en 2018 bedroeg:

 

Jaareinde 31 december

 

2019

2018

Executive management

5

5

Onderzoek en ontwikkeling

667

553

Corporate en ondersteunend personeel

193

119

Totaal

865

677

Hun gezamenlijke vergoeding bedroeg:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Salarissen

(116.408)

(61.619)

Sociale lasten

(16.858)

(11.003)

Pensioenkosten

(4.715)

(2.994)

Overige personeelskosten

(39.109)

(27.375)

Totaal personeelskosten

(177.090)

(102.991)

De overige personeelskosten hadden voornamelijk betrekking op de kosten voor de toegekende warrants van €32,5 miljoen (2018: €21,3 miljoen). Voor de kosten met betrekking tot de toegekende warrants, zie toelichting 28.