21. Uitgestelde belastingen

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

 

31 december

(in duizenden €)

2019

2018

Opgenomen uitgestelde belastingvorderingen- en verplichtingen

 

 

Vorderingen

4.205

2.514

Verplichtingen

 

 

 

Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

289.833

223.377

 

 

 

Uitgestelde belastingen in de resultatenrekening

1.158

535

Belastingvoordeel uit voorheen niet-opgenomen belastingvorderingen aangewend om de uitgestelde belastingen te reduceren (+)

1.537

1.973

Uitgestelde belastingen m.b.t. het gebruik of het afboeken van voorheen opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

(379)

(1.438)

Geconsolideerde fiscaal overdraagbare verliezen, de overgedragen aftrek voor innovatie inkomsten en de overgedragen investeringsaftrek bedroegen op 31 december 2019 €1.179,0 miljoen; €4,2 miljoen had betrekking op niet erkende fiscale verliezen die komen te vervallen tussen 2020 en 2028.

De statutaire fiscaal overdraagbare verliezen kunnen worden gecompenseerd met toekomstige statutaire fiscale winsten en bedroegen €374,1 miljoen per 31 december 2019. Deze statutaire fiscale verliezen kunnen voor onbepaalde tijd worden verrekend met toekomstige statutaire fiscale winsten, met uitzondering van een bedrag van €7,2 miljoen in Kroatië en de Verenigde Staten, met vervaldata tussen 2020 en 2028. Op 31 december 2019 bedroegen de overgedragen beschikbare fiscale verliezen in Galapagos NV (België) €307,7 miljoen. Daarbij geniet Galapagos NV (België) ook van het Belgische innovatie inkomsten aftrek regime, wat aanleiding gaf tot de rapportering, per 31 december 2019, van een bijkomende overgedragen innovatie inkomsten aftrek van €224,7 miljoen, die ook kan afgezet worden tegenover toekomstige statutaire fiscale winsten. Daarbij heeft Galapagos NV (België) ook een overgedragen investeringsaftrek van €1,0 miljoen (2018: €1,0 miljoen) die kan afgezet worden tegenover toekomstige statutaire fiscale winsten. Er is geen beperking in de tijd voor de overgedragen innovatie inkomsten aftrek en de investeringsaftrek.

Met uitzondering van 2019 hebben we een geschiedenis van verliezen. Los van de impact van mogelijke verkoopsopbrengsten voor filgotinib (die onderhevig zijn aan goedkeuring van regelgevende instanties), voorzien wij fiscale verliezen te blijven maken in de nabije toekomst aangezien wij blijven investeren in klinische en preklinische ontwikkelingsprogramma’s en onderzoeksplatformen. Bijgevolg werd er geen uitgestelde belastingvordering opgezet per 31 december 2019, met uitzondering van twee dochterondernemingen die op een cost plus basis werken en van onze fee-for-service divisie waarvoor uitgestelde belastingvorderingen werden erkend voor €4,2 miljoen (2018: €2,5 miljoen).