Continuïteitsverklaring

Continuïteitsverklaring
CSR rapport

Tot op heden hebben wij aanzienlijke operationele verliezen geleden, wat tot uiting komt in de balans met €109,2 miljoen aan gecumuleerde verliezen per 31 december 2019. Onze geconsolideerde nettowinst op 31 december 2019 was €149,8 miljoen. De raad van bestuur heeft de jaarrekening en de waarderingsregels onderzocht. Gebaseerd op conservatieve assumpties, geloven wij dat onze bestaande korte termijn financiële investeringen, geldmiddelen en kasequivalenten van €5.780,8 miljoen op 31 december 2019 ons in staat zullen stellen om onze operationele kosten en investeringen voor de komende jaren (en minstens voor de volgende 12 maanden) te financieren. De bestuurders zijn ook van mening dat aanvullende financiering – indien nodig – kan worden verkregen. Hiermee rekening houdend, evenals met de gunstige vooruitzichten van de ontwikkelingen van onze activiteiten inzake het ontdekken en het ontwikkelen van medicijnen, is de raad van bestuur van mening dat zij de jaarrekening kan voorleggen op continuïteitsbasis. Hoewel onze korte termijn financiële investeringen, geldbeleggingen en kasequivalenten voldoende hoog zijn voor de komende jaren (en minstens voor de volgende 12 maanden), wijst de raad van bestuur erop dat als de R&D-activiteiten goed blijven gaan, we aanvullende financiering zouden kunnen zoeken om de voortdurende ontwikkeling van onze producten te ondersteunen of om andere zakelijke opportuniteiten te kunnen benutten.