24. Over te dragen opbrengsten

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de lijnen over te dragen opbrengsten in onze balans per 31 december 2019 en 2018.

 

31 december

(in duizenden €)

2019

2018

(*)

Dit bedrag bevat een verplichting tot uitgifte van bijkomende warrant B voor een bedrag van €16.184 duizend

Over te dragen opbrengsten gerelateerd aan contracten

 

 

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib

780.261

145.798

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor drug discovery platform (*)

2.220.013

AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF

3.223

Over te dragen opbrengsten gerelateerd aan contracten in ons fee-for-service segment

362

471

Andere over te dragen opbrengsten (subsidies)

10

309

Totale over te dragen opbrengsten (lange en korte termijn)

3.000.646

149.801

De beweging in lange en korte termijn over te dragen opbrengsten wordt toegelicht in onderstaande tabel.

(in duizenden €)

Totaal

Gilead samen­werkings­overeen­komst voor filgotinib

Gilead samen­werkings­overeen­komst voor GLPG 1690

Gilead samen­werkings­overeen­komst voor drug discovery platform(2)

AbbVie samen­werkings­overeen­komst voor CF

Servier samen­werkings­overeen­komst voor artrose

Over te dragen opbrengsten gerelateerd aan contracten in ons fee-for-service segment

Overige

(1)

Als gevolg van de contractswijziging, bevatte de omzet erkend voor filgotinib voor het jaar eindigend op 31 december 2019 een negatief catch-up effect als resultaat van de afname van de percentage of completion toegepast op eerder ontvangen upfront- en succesbetalingen voor dat programma.

(2)

De ontvangen upfront betaling en het uitstaande bedrag per 31 december 2019 bevatten de verplichtingen tot uitgifte van de warrants en de upfront betaling toegewezen aan het drug discovery platform. Andere bewegingen zijn gerelateerd aan het overboeken van de verplichtingen tot uitgifte van warrants naar de rekening uitgiftepremies.

Op 1 januari 2018

219.892

213.981

5.362

248

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gereclassifieerd van eigen
vermogen bij toepassing van IFRS 15

83.220

43.832

 

 

44.749

(5.362)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangen upfront betaling

38.874

 

 

 

38.874

 

 

 

Behaalde succesbetaling

20.965

12.417

 

 

8.548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning in opbrengst van upfront betaling

(148.985)

(96.809)

 

 

(52.176)

 

 

 

Erkenning in opbrengst van succesbetaling

(64.394)

(27.623)

 

 

(36.771)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere bewegingen

230

 

 

 

 

 

223

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2018

149.801

145.798

3.224

471

308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangen upfront betaling
en effect van initiële waardering
van share subscription

3.655.416

641.663

666.967

2.346.787

 

 

 

 

Behaalde succesbetaling

49.727

27.317

 

 

22.410

 

 

 

Significante financieringscomponent

6.900

6.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning in opbrengst
van upfront betaling

(1.009.663)

(260.207)

(666.967)

(80.918)

(1.570)

 

 

 

Erkenning in opbrengst van succesbetaling

(51.156)

(27.092)

 

 

(24.064)

 

 

 

Catch-up effect op
closing datum(1)

245.883

245.883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere bewegingen

(46.262)

 

 

(45.856)

 

 

(109)

(297)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On 31 December 2019

3.000.646

780.261

2.220.013

362

10

We verwijzen naar toelichting 6 voor een detail van de toewijzing van de transactieprijs betaald door Gilead.