30. Geconsolideerde vennootschappen per 31 december 2019

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Naam van de dochteronderneming

Land

% Stemrecht Galapagos NV (rechtstreeks of onrechtstreeks via dochteron­dernemingen)

Wijziging in %
stemrecht t.o.v. vorige periode (2019 vs 2018)

Biofocus DPI AG in vereffening

Zwitserland

100%

 

Galapagos Biopharma Belgium BV

België

100%

100%

Galapagos Biopharma Netherlands B.V.

Nederland

100%

100%

Galapagos Biopharma Spain S.L.U

Spanje

100%

100%

Galapagos Biopharma Italy S.r.l.

Italië

100%

100%

Galapagos Biopharma Germany GmbH

Duitsland

100%

100%

Galapagos Biotech Ltd.

Verenigd Koninkrijk

100%

 

Galapagos BV

Nederland

100%

 

Galapagos GmbH

Zwitserland

100%

 

Galapagos, Inc.

Verenigde Staten

100%

 

Galapagos NV

België

Parent company

 

Galapagos Real Estate 1 BV

België

100%

 

Galapagos Real Estate 2 BV

België

100%

 

Galapagos Real Estate Netherlands B.V.

Nederland

100%

100%

Galapagos SASU

Frankrijk

100%

 

Fidelta d.o.o.

Kroatië

100%

 

Xenometrix, Inc. in vereffening

Verenigde Staten

100%

 

In 2019 hebben we volgende nieuwe juridische entiteiten opgericht: Galapagos Biopharma Belgium BV (Mechelen, België), Galapagos Biopharma Netherlands B.V. en Galapagos Real Estate Netherlands B.V. (Leiden, Nederland); Galapagos Biopharma Germany GmbH (München, Duitsland); Galapagos Biopharma Spain S.L.U. (Madrid, Spanje) en Galapagos Biopharma Italy S.r.l. (Milaan, Italië).

Er zijn geen significante beperkingen op het vermogen van de groep om toegang te hebben tot of het gebruik van activa of te voldoen aan de verplichtingen van één van de dochterondernemingen van de groep.