Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

(in duizenden €)

Aandelen-
kapitaal

Uitgifte-
premies

Omrekenings-
verschillen

Overige
reserves

Overgedragen
verlies

Totaal

Op 1 januari 2018

233.414

993.025

(1.754)

(1.260)

(211.441)

1.011.983

Wijziging in waarderingsregels (gewijzigde retrospectieve methode toepassing IFRS 15)

 

 

 

 

(83.220)

(83.220)

Wijziging in waarderingsregels (gewijzigde retrospectieve methode toepassing IFRS 9)

 

 

 

619

(619)

Aangepast totaal eigen vermogen per 1 januari 2018

233.414

993.025

(1.754)

(641)

(295.279)

928.766

Nettoverlies

 

 

 

 

(29.259)

(29.259)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

197

(94)

 

103

Totaalresultaat

 

 

197

(94)

(29.259)

(29.155)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

26.757

26.757

Uitgifte van nieuwe aandelen

16.021

280.167

 

 

 

296.188

Kosten van kapitaalverhogingen

(15.964)

 

 

 

 

(15.964)

Uitoefening warrants

3.069

4.588

 

 

 

7.657

Op 31 december 2018

236.540

1.277.780

(1.557)

(735)

(297.779)

1.214.249

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2019

236.540

1.277.780

(1.557)

(735)

(297.779)

1.214.249

Wijziging in waarderingsregels (gewijzigde retrospectieve methode toepassing IFRS 16)

 

 

 

 

416

416

Aangepast totaal eigen vermogen per 1 januari 2019

236.540

1.277.780

(1.557)

(735)

(297.363)

1.214.665

Nettowinst

 

 

 

 

149.845

149.845

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

415

(4.107)

 

(3.692)

Totaalresultaat

 

 

415

(4.107)

149.845

146.154

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

38.297

38.297

Afboeking van financieel passief mbt de share subscription agreement en warrant A

 

135.702

 

 

 

135.702

Uitgifte van nieuwe aandelen

36.945

923.142

 

 

 

960.087

Kosten van kapitaalverhogingen

(4.447)

 

 

 

 

(4.447)

Uitoefening warrant A door Gilead

14.162

353.873

 

 

 

368.035

Uitoefening warrants

4.082

13.085

 

 

 

17.167

Op 31 december 2019

287.282

2.703.583

(1.142)

(4.842)

(109.223)

2.875.658

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.