12. Winst/verlies (–) per aandeel

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Gewone winst/verlies (–) per aandeel wordt berekend door de nettowinst/nettoverlies (–), toewijsbaar aan de aandeelhouders, te delen door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen in de loop van het boekjaar. Verwaterde winst/verlies (–) per aandeel wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen (verwaterd), waarbij ook rekening wordt gehouden met de uitstaande warrants, waarvoor onze gemiddelde aandelenkoers van het jaar hoger was dan de uitoefenprijs. De mogelijke toename in het aantal aandelen als gevolg van uitstaande initiële warrant B werd niet opgenomen in de berekening van de verwaterde winst per aandeel per 31 december 2019 daar ze een niet verwaterend effect hebben.

Winst/verlies (-) per aandeel

 

Jaareinde 31 december

 

2019

2018

Nettowinst/nettoverlies (-) toewijsbaar aan aandeelhouders van de groep (duizenden €)

149.845

(29.259)

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de gewone winst/verlies (-) per aandeel

57.614

52.113

 

 

 

Gewone winst/verlies (-) per aandeel (€)

2,60

(0,56)

 

 

 

Nettowinst/nettoverlies (-) toewijsbaar aan aandeelhouders van de groep (duizenden €)

149.845

(29.259)

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de verwaterde winst/verlies (-) per aandeel

57.614

52.113

Potentiële gewone aandelen die tot verwatering kunnen leiden

2.498

 

 

 

Verwaterde winst/verlies (-) per aandeel (€)

2,49

(0,56)

Omdat wij een nettoverlies rapporteerden in 2018, is het effect van de uitstaande warrants (toelichting 28) niet-verwaterend in plaats van verwaterend. Er is dus geen verschil tussen het gewoon en het verwaterd verlies per aandeel in 2018.