Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Gedragscode

In 2021, hebben we een nieuwe Gedragscode opgesteld om ervoor te zorgen dat de leden van onze raad van toezicht, directieraad en onze werknemers ethische en wettelijke beslissingen nemen wanneer zij zaken doen en hun dagdagelijkse taken uitvoeren. We verwachten van onze leden van de raad van toezicht, directieraad en van onze medewerkers dat ze met integriteit, ethiek en respect voor mensenrechten handelen. We verwachten dat ze afstand houden van belangenconflicten, corruptie en fraude. Hiertoe geven we trainingen over deze nieuwe Gedragscode aan onze medewerkers, inclusief aan de medewerkers van onze dochtervennootschappen. Tot nu toe hebben, sinds de invoering van de nieuwe Gedragscode, 93,5% van onze medewerkers de training voltooid.

De nieuwe Gedragscode is beschikbaar op https://www.glpg.com/governance-information.

Er werd één schending van onze Gedragscode gemeld bij het auditcomité in 2021.