Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Afwijkingen van het remuneratiebeleid

Het remuneratiebeleid van Galapagos voorziet dat de raad van toezicht kan besluiten om van onderdelen van het beleid af te wijken als dat noodzakelijk is om de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van Galapagos als geheel te dienen. Een dergelijke afwijking moet worden besproken in het benoemings- en remuneratiecomité, dat vervolgens een gemotiveerde aanbeveling zal doen aan de raad van toezicht.

Tijdens het boekjaar 2021 heeft de raad van toezicht op gemotiveerde aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité driemaal besloten om af te wijken van het remuneratiebeleid van Galapagos, met het oog op het dienen van de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van Galapagos en op een succesvolle en grondige uitvoering van de leiderschapstransitie, waarbij de continuïteit werd gewaarborgd:

  • Op 22 juni 2021 is een vertrekvergoeding voor Dr. Wigerinck goedgekeurd, bestaande uit een vertrekvergoeding van 6 maanden gelijk aan €212.500, de eenmalige betaling van €553.766 voor zijn niet geveste en uitstaande RSU’s op zijn vertrekdatum en een niet-concurrentiebeding van 12 maanden mits betaling door Galapagos van een maandelijkse vergoeding van €35.416,66 zoals bepaald in zijn managementovereenkomst. Zijn totale vertrekvergoeding is echter niet hoger dan zijn totale jaarvergoeding voor het boekjaar 2020 (waarvoor de goedkeuring van de aandeelhouders vereist zou zijn geweest);
  • Op 26 augustus 2021 is een beëindigingsvergoeding voor Dhr. Van de Stolpe goedgekeurd, bestaande uit een niet-concurrentiebeding van 12 maanden mits betaling door Galapagos van een maandelijkse vergoeding van €150.000. Zijn totale pensioenregeling is echter niet hoger dan zijn totale jaarvergoeding voor het boekjaar 2020 (waarvoor de goedkeuring van de aandeelhouders vereist zou zijn geweest); en
  • Op 20 september 2021 is een eenmalige afwijking van de vesting regels van het RSU Plan 2021.IV goedgekeurd voor het aanbod van RSU’s onder voornoemd plan aan Dr. Hoekema. De tweede vesting van 25% (i.e. van 12.858 RSU’s) zal eerder plaatsvinden dan onder de normale regels van het plan.