Bekijk hier de voorgaande verslagen:

28. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Contractuele verplichtingen

Op 31 december 2021 bezaten wij de volgende minimale aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan
1 jaar

1 - 3 jaar

3 - 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Aankoopverplichtingen

369.937

212.065

105.947

46.426

5.499

Op 31 december 2020 bezaten wij de volgende minimale aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan
1 jaar

1 - 3 jaar

3 - 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Aankoopverplichtingen

347.873

271.922

73.009

2.870

72

Bijkomend aan de tabellen hierboven hebben we een contractuele verplichting tot het delen van kosten in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met Gilead inzake filgotinib. Deze verplichting bedroeg €369,9 miljoen op 31 december 2021 (€493,4 miljoen op 31 december 2020); hiervan werd in de tabellen hierboven per 31 december 2021 €169,6 miljoen (€18,1 miljoen per 31 december 2020) onder aankoopverplichtingen opgenomen.

Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis, en in de Europese Unie en Groot-Brittannië voor colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. De aanvraag tot goedkeuring voor colitis ulcerosa werd ingediend in Japan. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA