Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Betrokkenheid van patiënten

De lancering van ons Patient Partnership Charter is een cruciale en tastbare stap vooruit in ons streven naar stevige, duurzame partnerschappen met de patiëntengemeenschap. Dit zal ons uiteindelijk helpen om het verschil te maken voor patiënten, hun zorgverleners en hun families.

scroll voor meer

Een inspirerende basis voor betrokkenheid van patiënten

De lancering van ons Patient Partnership Charter is een cruciale en tastbare stap vooruit in ons streven naar stevige, duurzame partnerschappen met de patiëntengemeenschap. Het geeft een duidelijk overzicht van onze gezamenlijke ambitie en betrokkenheid om met en voor patiënten te werken, en belichaamt ons doel om baanbrekend werk te leveren voor onze patiënten.

Samen met vertegenwoordigers en belangengroepen van patiënten is het Charter een bindende belofte aan patiënten – en aan onszelf – dat we wederzijds voordelige partnerschappen zullen bevorderen, gebaseerd op respect en transparantie.

Met het Charter als maatstaf kunnen we correct en effectief samenwerken met patiënten en hun vertegenwoordigers bij elke stap in het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen en daarna. Dit zal ons uiteindelijk helpen om het verschil te maken voor patiënten, hun zorgverleners en hun families.

“Met patiënten, voor patiënten”

2021 was een cruciale periode voor onze inspanningen op het vlak van patiëntenbetrokkenheid toen we samen het Galapagos Patient Partnership Charter ontwikkelden in nauwe samenwerking met patiënten, pleitbezorgers en patiëntenvertegenwoordigers. Het Charter is de belichaming van onze benadering van patiëntenbetrokkenheid en we zijn er trots op dat door de betrokkenheid van onze patiëntenpartners, hun standpunten en verwachtingen verankerd en weerspiegeld werden in onze samenwerkingsverbanden. Terwijl we de principes van het Charter in de praktijk brengen, zullen we blijven samenwerken met patiënten, voor patiënten.

Walid Abi-Saab, CMO Galapagos

“Betere maatschappelijke en zakelijke prestaties”

In de context van een wereldwijde trend in de richting van meer betekenisvolle en systematische patiëntenbetrokkenheid, is het geweldig om te zien hoe Galapagos samenwerkt met patiënten en voortbouwt op zijn sterke punten met als doel om betere gezondheidsresultaten te behalen. Het bedrijf en zijn mensen hebben een snel ontwikkelende en snel lerende aanpak omarmd voor de ontwikkeling van nieuwe capaciteiten en vaardigheden om betere gezondheidsresultaten voor en met patiënten mogelijk te maken. Dit resulteert in betere maatschappelijke en bedrijfsprestaties.

Nicholas Brooke, oprichter en uitvoerend directeur van Patient Focused Medicines Development (PFMD)