Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Aandelengerelateerde remuneratie

Inschrijvingsrechten toegekend, uitgeoefend of vervallen

In 2021 hebben we drie inschrijvingsrechtenplannen uitgegeven ten voordele van werknemers van de groep en leden van de directieraad: Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE, Inschrijvingsrechtenplan 2021 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2021 ROW. De leden van de directieraad kregen nieuwe inschrijvingsrechten aangeboden onder het Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE, onder voorbehoud van aanvaarding. Inschrijvingsrechten is de nieuwe term voor instrumenten die vroeger “warrants” genoemd werden, ingevoerd door het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het definitieve aantal aanvaarde inschrijvingsrechten onder het Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE werd vastgesteld bij notariële akten van 2 juli 2021 en 18 augustus 2021. De onderstaande tabel vermeldt het aantal aangeboden en door elk lid van de directieraad aanvaarde inschrijvingsrechten in 2021 onder het Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE.

De voornaamste kenmerken van de inschrijvingsrechtenplannen aangeboden aan de leden van de directieraad zijn als volgt:

  1. De inschrijvingsrechten worden gratis toegekend;
  2. De inschrijvingsrechten hebben in principe een looptijd van acht jaar en een vestingperiode van drie jaar na het jaar van toekenning;
  3. Bij uitdiensttreding voor de vestingsdatum zijn bepaalde regels betreffende het vervallen van de inschrijvingsrechten van toepassing; en
  4. De inschrijvingsrechten zijn niet overdraagbaar.

De inschrijvingsrechten uitgegeven onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE hebben een looptijd van acht jaar en een uitoefenprijs van €64,76 per inschrijvingsrecht. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om in te schrijven op één aandeel van Galapagos NV. Voor alle begunstigden onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE worden de inschrijvingsrechten slechts definitief en volledig verworven op de eerste dag van het vierde kalenderjaar na het jaar van de toekenning. De inschrijvingsrechten kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2025. De onderstaande tabel geeft de voornaamste kenmerken weer van de inschrijvingsrechtenplannen uitgegeven doorheen de voorbije jaren.

Met ingang vanaf 1 januari 2020 kent Galapagos niet langer inschrijvingsrechten toe aan leden van de raad van toezicht, rekening houdend met de strengere regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bepaling 7.6 van de 2020 Code, dewelke voorschrijft om geen aandelenopties te verstrekken aan niet-uitvoerende bestuurders. Voorafgaand aan 2020 heeft Galapagos inschrijvingsrechten toegekend aan de leden van de raad van toezicht en als gevolg daarvan geeft de onderstaande tabel ook gegevens weer voor enkele leden van de raad van toezicht.

Er zijn in 2021 geen inschrijvingsrechten vervallen voor leden van de directieraad of de raad van toezicht.

De onderstaande tabel geeft de uitstaande en uitoefenbare inschrijvingsrechten per 31 december 2021 weer voor de leden van de directieraad en de raad van toezicht, evenals de inschrijvingsrechten die in 2021 aan de leden van de directieraad zijn toegekend of die in 2021 door de leden van de directieraad of de raad van toezicht zijn uitgeoefend, inclusief voor onze voormalige CSO Dr. Wigerinck:

 

Plan(1)

Datum van aanbod

Vestings­periode

Uitoefen-periode

Uitoefen-prijs

Aantal uitstaande inschrij­vings­rechten per 31/12/2021

Aantal uitoefenbare inschrij­vings­rechten per 31/12/2021

Inschrij­vings­rechten aangeboden en aanvaard in 2021

Inschrij­vings­rechten uitgeoefend in 2021

Inschrij­vings­rechten vervallen in 2021

Leden van de raad van toezicht

Dr. Rajesh Parekh

WP 2017

30/08/2017

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2021 – 16/05/2025

€ 80,57

15.000

15.000

 

 

0

WP 2018

24/08/2018

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2022 – 18/04/2026

€ 79,88

15.000

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2023 – 10/04/2027

€ 95,11

15.000

 

 

 

0

Dhr. Howard Rowe

WP 2014

25/07/2014

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2018 - 24/07/2022

€ 14,54

2.520

2.520

 

 

0

WP 2015

30/04/2015

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2019 - 29/04/2023

€ 28,75

2.520

2.520

 

 

0

WP 2015.B

02/03/2016

36 maanden
1/36 per maand

02/03/2019 – 21/12/2023

€ 49,00

7.500

7.500

 

 

0

WP 2016

16/08/2016

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2020 – 31/05/2024

€ 46,10

7.500

7.500

 

 

0

WP 2017

30/08/2017

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2021 – 16/05/2025

€ 80,57

7.500

7.500

 

 

0

WP 2018

24/08/2018

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2022 – 18/04/2026

€ 79,88

7.500

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2023 – 10/04/2027

€ 95,11

7.500

 

 

 

0

Mevr. Katrine Bosley

WP 2015

30/04/2015

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2019 - 29/04/2023

€ 28,75

2.520

2.520

 

 

0

WP 2015.B

02/03/2016

36 maanden
1/36 per maand

02/03/2019 – 21/12/2023

€ 49,00

7.500

7.500

 

 

0

WP 2016

16/08/2016

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2020 – 31/05/2024

€ 46,10

7.500

7.500

 

 

0

WP 2017

30/08/2017

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2021 – 16/05/2025

€ 80,57

7.500

7.500

 

 

0

WP 2018

24/08/2018

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2022 – 18/04/2026

€ 79,88

7.500

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2023 – 10/04/2027

€ 95,11

7.500

 

 

 

0

Dr. Mary Kerr

WP 2017

30/08/2017

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2021 – 16/05/2025

€ 80,57

7.500

7.500

 

 

0

WP 2018

24/08/2018

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2022 – 18/04/2026

€ 79,88

7.500

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2023 – 10/04/2027

€ 95,11

7.500

 

 

 

0

Mr. Peter Guenter

WP 2019

12/07/2019

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2023 – 10/04/2027

€ 95,11

7.500

 

 

 

0

Dr. Elisabeth Svanberg

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dr. Linda Higgins

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dhr. Daniel O'Day

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Leden van de directieraad

Dhr. Onno van de Stolpe

WP 2013

29/07/2013

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2017 – 15/05/2021

€ 19,38

0

0

 

41.874

0

WP 2014

14/10/2014

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2018 – 24/07/2022

€ 14,54

100.000

100.000

 

 

0

WP 2015

29/06/2015

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2019 – 29/04/2023

€ 28,75

100.000

100.000

 

 

0

WP 2015.B

02/03/2016

36 maanden
1/36 per maand

02/03/2019 – 21/12/2023

€ 49,00

100.000

100.000

 

 

0

WP 2016

31/07/2016

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2020 – 31/05/2024

€ 46,10

100.000

100.000

 

 

0

WP 2017

30/08/2017

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2021 – 16/05/2025

€ 80,57

100.000

100.000

 

 

0

WP 2018

18/06/2018

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2022 – 18/04/2026

€ 79,88

100.000

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

36 maanden
1/36 per maand

01/01/2023 – 10/04/2027

€ 95,11

100.000

 

 

 

0

SR Plan 2020

16/06/2020

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2024

01/01/2024 – 17/04/2028

€ 168,42

85.000

 

 

 

0

SR Plan 2021 BE

18/08/2021

 

01/01/2025 – 30/04/2029

€ 64,76

85.000

 

85.000

 

0

Mr. Bart Filius

WP 2017

30/08/2017

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2021

01/01/2021 – 16/05/2025

€ 80,57

60.000

60.000

 

 

0

WP 2018

18/06/2018

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2022

01/01/2022 – 18/04/2026

€ 79,88

80.000

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2023

01/01/2023 – 10/04/2027

€ 95,11

65.000

 

 

 

0

SR Plan 2020

16/06/2020

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2024

01/01/2024 – 17/04/2028

€ 168,42

50.000

 

 

 

0

SR Plan 2021 BE

18/08/2021

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2025

01/01/2025 – 30/04/2029

€ 64,76

50.000

 

50.000

 

0

Dr. Andre Hoekema

WP 2014

14/10/2014

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2018

01/01/2018 – 24/07/2022

€ 14,54

10.000

10.000

 

20.000

0

WP 2015

29/06/2015

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2019

01/01/2019 – 29/04/2023

€ 28,75

30.000

30.000

 

 

0

WP 2015.B

02/03/2016

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
02/03/2019

02/03/2019 – 21/12/2023

€ 49,00

40.000

40.000

 

 

0

WP 2016

31/07/2016

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2020

01/01/2020 – 31/05/2024

€ 46,10

55.000

55.000

 

 

0

WP 2017

30/08/2017

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2021

01/01/2021 – 16/05/2025

€ 80,57

60.000

60.000

 

 

0

WP 2018

18/06/2018

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2022

01/01/2022 – 18/04/2026

€ 79,88

50.000

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2023

01/01/2023 – 10/04/2027

€ 95,11

50.000

 

 

 

0

SR Plan 2020

16/06/2020

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2024

01/01/2024 – 17/04/2028

€ 168,42

30.000

 

 

 

0

SR Plan 2021 BE

18/08/2021

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2025

01/01/2025 – 30/04/2029

€ 64,76

30.000

 

30.000

 

0

Dr. Piet Wigerinck

WP 2015.B

02/03/2016

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
02/03/2019

02/03/2019 – 21/12/2023

€ 49,00

35.000

35.000

 

5.000

0

WP 2016

16/08/2016

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2020

01/01/2020 – 31/05/2024

€ 46,10

60.000

60.000

 

 

0

WP 2017

30/08/2017

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2021

01/01/2021 – 16/05/2025

€ 80,57

60.000

60.000

 

 

0

WP 2018

18/06/2018

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2022

01/01/2022 – 18/04/2026

€ 79,88

60.000

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2023

01/01/2023 – 10/04/2027

€ 95,11

50.000

 

 

 

0

SR Plan 2020

16/06/2020

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2024

01/01/2024 – 17/04/2028

€ 168,42

40.000

 

 

 

0

SR Plan 2021 BE

02/07/2021

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2025

01/01/2025 – 30/04/2029

€ 64,76

40.000

 

40.000

 

0

Dr. Walid Abi-Saab

WP 2016.B

06/04/2017

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
06/04/2020

06/04/2020 – 19/01/2025

€ 62,50

10.000

10.000

 

 

0

WP 2017

30/08/2017

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2021

01/01/2021 – 16/05/2025

€ 80,57

45.000

45.000

 

 

0

WP 2018

18/06/2018

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2022

01/01/2022 – 18/04/2026

€ 79,88

60.000

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2023

01/01/2023 – 10/04/2027

€ 95,11

50.000

 

 

 

0

SR Plan 2020

23/06/2020

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2024

01/01/2024 – 17/04/2028

€ 168,42

40.000

 

 

 

0

SR Plan 2021 BE

18/08/2021

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2025

01/01/2025 – 30/04/2029

€ 64,76

40.000

 

40.000

 

0

Dhr. Michele Manto

WP 2017

30/08/2017

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2021

01/01/2021 – 16/05/2025

€ 80,57

60.000

60.000

 

 

0

WP 2018

18/06/2018

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2022

01/01/2022 – 18/04/2026

€ 79,88

30.000

 

 

 

0

WP 2019

12/07/2019

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2023

01/01/2023 – 10/04/2027

€ 95,11

40.000

 

 

 

0

SR Plan 2020

16/06/2020

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2024

01/01/2024 – 17/04/2028

€ 168,42

30.000

 

 

 

0

SR Plan 2021 BE

02/07/2021

100% 3e jaar na het jaar van aanbod
01/01/2025

01/01/2025 – 30/04/2029

€ 64,76

30.000

 

30.000

 

0

(1)

Warrant Plan (WP) and Inschrijvingsrechten Plan (SR Plan)

Op het einde van 2021 had Dhr. Onno van de Stolpe 438.889 aandelen van Galapagos NV en 870.000 inschrijvingsrechten, Dhr. Bart Filius 25.000 aandelen en 305.000 inschrijvingsrechten, Dr. Walid Abi-Saab 2.500 aandelen en 245.000 inschrijvingsrechten, Dr. Andre Hoekema 42.857 aandelen en 355.000 inschrijvingsrechten en Dhr. Michele Manto 1.000 aandelen en 190.000 inschrijvingsrechten.

RSU’s toegekend aan, verworven door of vervallen voor directieraadleden

In 2021 kreeg de directieraad nieuwe “Restricted Stock Units” (“RSU’s”) aangeboden onder het 2021 RSU Annual Long-Term Incentive Plan en het 2021 RSU Retention Plan, onder voorbehoud van aanvaarding. De leden van de directieraad hebben alle aangeboden RSU’s aanvaard, met uitzondering van twee leden van de directieraad die hun aanbod onder het 2021 RSU Annual Long-Term Incentive Plan niet hebben aanvaard. De toegekende RSU’s onder het 2021 RSU Annual Long-Term Incentive Plan vormen het langetermijngedeelte van de bonus voor 2020 en deze toegekende RSU’s zullen in hun geheel vesten drie jaar na hun toekenning. De toegekende RSU’s onder het 2021 RSU Retention Plan hebben een vestingperiode van vier jaar, met 25% vesting per jaar en een eerste vesting op 1 mei 2021. De RSU’s zijn niet overdraagbaar. De onderstaande tabel geeft het totaal aantal RSU’s weer dat werd aangeboden aan elk lid van de directieraad tijdens 2021: Dhr. Onno van de Stolpe: 63.830 RSU’s, Dhr. Bart Filius: 62.730 RSU’s, Dr. Piet Wigerinck: 932 RSU’s, Dr. Walid Abi-Saab: 44.038 RSU’s, Dr. Andre Hoekema: 52.312 RSU’s en Dhr. Michele Manto: 31.694 RSU’s.

De voornaamste kenmerken van de RSU-plannen voor leden van de directieraad zijn als volgt:

  • De RSU’s worden gratis toegekend;
  • Een vestingperiode van drie of vier jaar is van toepassing naargelang het RSU plan, zoals uiteengezet per plan in onderstaande tabel;
  • Bij uitdiensttreding voor de vestingdatum zijn bepaalde regels betreffende het vervallen van RSU’s van toepassing.

Elke RSU vertegenwoordigt het recht om één Galapagos aandeel of een equivalent bedrag in cash te ontvangen (gebaseerd op het volumegewogen gemiddelde van de koers van het Galapagos aandeel op Euronext Brussel gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de betrokken vestingdatum), naar keuze van Galapagos. Voor leden van de directieraad zal op elke vestingsdatum die valt vóór de derde verjaardag van de datum van toekenning steeds een uitbetaling in cash plaatsvinden in plaats van in aandelen.

Er zijn geen RSU’s vervallen tijdens het boekjaar 2021. De onderstaande tabel beschrijft de belangrijkste kenmerken van RSU-plannen die in 2019, 2020 en 2021 aan de leden van de directieraad werden uitgegeven, de RSU’s die aan elk lid van de directieraad werden toegekend krachtens het respectieve RSU-plan en degene die gevest zijn en werden uitbetaald aan elk lid van de directieraad in 2021, inclusief voor onze voormalige CSO, Dr. Wigerinck:

Lid directieraad

Plan

Datum van aanbod

Vestingsperiode

Datum van vesting

Aantal aangeboden RSUs

RSU's vested tijdens 2021

Mr. Onno van de Stolpe

Plan 2019.I

16/10/2019

100% drie jaar na de datum van aanbod

16/10/2022

15.000

 

Plan 2019.II

16/10/2019

25% / jaar
Vestingsperiode van vier jaar

01/05/2020
01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023

25.606

6.401

Plan 2019.III

16/10/2019

50% twee jaar na datum van aanbod
50% drie jaar na datum van aanbod

16/10/2021
16/10/2022

16.922

8.461

Plan 2020.I

06/05/2020

100% drie jaar na de datum van aanbod

06/05/2023

2.392

 

Plan 2020.II

06/05/2020

25% / jaar
Vestingsperiode van vier jaar

01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023
01/05/2024

15.925

3.981

Plan 2021.I

05/05/2021

100% drie jaar na de datum van aanbod

05/05/2024

2.111

 

Plan 2021.IV

24/09/2021

25% / jaar
Vestingsperiode van vier jaar

01/05/2022
01/05/2023
01/05/2024
01/05/2025

61.719

 

Mr. Bart Filius

Plan 2019.I

16/10/2019

100% drie jaar na de datum van aanbod

16/10/2022

5.000

 

Plan 2019.II

16/10/2019

25% / jaar
Vestingsperiode van vier jaar

01/05/2020
01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023

17.924

4.481

Plan 2019.III

16/10/2019

50% twee jaar na datum van aanbod
50% drie jaar na datum van aanbod

16/10/2021
16/10/2022

16.922

8.461

Plan 2020.I

06/05/2020

100% drie jaar na de datum van aanbod

06/05/2023

1.452

 

Plan 2020.II

06/05/2020

25% / jaar
Vestingsperiode van vier jaar

01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023
01/05/2024

11.148

2.787

Plan 2021.I

05/05/2021

100% drie jaar na de datum van aanbod

05/05/2024

1.011

 

Plan 2021.IV

24/09/2021

25% / jaar
Vestingsperiode van vier jaar

01/05/2022
01/05/2023
01/05/2024
01/05/2025

61.719

 

Dr. Andre Hoekema

Plan 2019.I

16/10/2019

100% drie jaar na de datum van aanbod

16/10/2022

3.000

 

Plan 2019.III

16/10/2019

50% twee jaar na datum van aanbod
50% drie jaar na datum van aanbod

16/10/2021
16/10/2022

16.922

8.461

Plan 2020.I

06/05/2020

100% drie jaar na de datum van aanbod

06/05/2023

832

 

Plan 2021.I

05/05/2021

100% drie jaar na de datum van aanbod

05/05/2024

879(1)

 

Plan 2021.IV

24/09/2021

25% / jaar
Vestingsperiode van vier jaar

01/05/2022
01/09/2022(2)
01/05/2024
01/05/2025025

51.433

 

Dr. Piet Wigerinck

Plan 2019.I

16/10/2019

100% drie jaar na de datum van aanbod

16/10/2022

5.000

 

Plan 2019.II

16/10/2019

25% / jaar
Vestingsperiode van vier jaar

01/05/2020
01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023

17.924

4.481

Plan 2019.III

16/10/2019

50% twee jaar na datum van aanbod
50% drie jaar na datum van aanbod

16/10/2021
16/10/2022

10.153

5.076

Plan 2020.I

06/05/2020

100% drie jaar na de datum van aanbod

06/05/2023

932

 

Plan 2020 II.

06/05/2020

25% / jaar
Vestingsperiode van vier jaar

01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023
01/05/2024

11.148

2.787

Plan 2021.I

05/05/2021

100% drie jaar na de datum van aanbod

05/05/2024

835(3)

 

Dr. Walid Abi-Saab

Plan 2019.I

16/10/2019

100% drie jaar na de datum van aanbod

16/10/2022

5.000

 

Plan 2019.II

16/10/2019

25% / jaar
Vestingsperiode van vier jaar

01/05/2020
01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023

17.924

4.481

Plan 2019.III

16/10/2019

50% twee jaar na datum van aanbod
50% drie jaar na datum van aanbod

16/10/2021
16/10/2022

10.153

5.076

Plan 2020.I

06/05/2020

100% drie jaar na de datum van aanbod

06/05/2023

932

 

Plan 2020.II

06/05/2020

25% / jaar
Vestingsperiode van vier jaar

01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023
01/05/2024

11.148

2.787

Plan 2021.I

05/05/2021

100% drie jaar na de datum van aanbod

05/05/2024

835

 

Plan 2021.IV

24/09/2021

25% / jaar
Vestingsperiode van vier jaar

01/05/2022
01/05/2023
01/05/2024
01/05/2025

43.203

 

Mr. Michele Manto

Plan 2019.II

16/10/2019

25% / jaar
Vestingsperiode van vier jaar

01/05/2020
01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023

5.121

1.280

Plan 2020.I

06/05/2020

100% drie jaar na de datum van aanbod

06/05/2023

612

 

Plan 2020.II

06/05/2020

25% / jaar
Vestingsperiode van vier jaar

01/05/2021
01/05/2022
01/05/2023
01/05/2024

5.308

1.327

Plan 2021.I

05/05/2021

100% drie jaar na de datum van aanbod

05/05/2024

835

 

Plan 2021.IV

24/09/2021

25% / jaar
Vestingsperiode van vier jaar

01/05/2022
01/05/2023
01/05/2024
01/05/2025

30.859

 

(1)

Dr. Andre Hoekema heeft zijn aanbod onder het 2021.I RSU Plan niet aanvaard.

(2)

Op gemotiveerde aanbeveling van het remuneratie- en benoemingscomité, heeft de raad van toezicht een afwijking van de vesting regels onder het RSU Plan 2021.IV goedgekeurd. De tweede vesting van 25% van het RSU aanbod under voorgaand plan (hetgeen overeenstemt met 12.858 RSU's) zal vroeger gebeuren dan voorzien onder de normale regels van het plan.

(3)

Dr. Piet Wigerinck heeft zijn aanbod onder het 2021.I RSU Plan niet aanvaard.

Conform de voorwaarden van de RSU plannen zijn alle nog niet geveste RSU’s van Dr. Piet Wigerinck, zoals weergegeven in bovenstaande tabel, nietig geworden op zijn vertrekdatum 30 november 2021. Verder wordt verwezen naar de eenmalige lump-sum betaling als compensatie voor zijn niet-geveste en uitstaande RSU's op zijn vertrekdatum zoals verduidelijkt in het onderdeel vertrekvergoedingen voor vertrekkende directieraadleden.

In 2022 zal als onderdeel van de variabele langetermijnvergoeding een equivalent van het bedrag van de 2021 cash bonus in RSU's (op basis van de gemiddelde aandelenkoers van het Galapagos-aandeel op Euronext Amsterdam in de maand april 2022) worden toegekend aan de directieraadleden onder het 2022 RSU Annual Long-Term Incentive Plan (i.e. het langetermijngedeelte van de bonus voor 2021), met uitzondering van de aftredende CEO.