Bekijk hier de voorgaande verslagen:

13. Immateriële vaste activa

(in duizenden €)

Software &
databases

Merken,
licenties,
octrooien &
knowhow

Contractkosten

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2020

14.541

5.172

15.384

35.099

Toevoegingen

9.494

39.299

 

48.793

Verkopen en buitengebruikstellingen

(17)

 

 

(17)

Overdracht naar activa bestemd voor verkoop

(159)

(38)

 

(197)

Omrekeningsverschillen

(143)

(1)

 

(144)

Op 31 december 2020

23.717

44.432

15.384

83.534

Toevoegingen

2.423

1.250

 

3.673

Verkopen en buitengebruikstellingen

(1.643)

(5.753)

 

(7.396)

Omrekeningsverschillen

57

 

 

57

Op 31 december 2021

24.554

39.929

15.384

79.868

 

 

 

 

 

Afschrijving en waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2020

8.034

1.626

512

10.173

Afschrijvingskosten voor het jaar

2.303

2.289

1.538

6.130

Verkopen en buitengebruikstellingen

(17)

 

 

(17)

Overdracht naar activa bestemd voor verkoop

(143)

(33)

 

(176)

Omrekeningsverschillen

(142)

 

 

(142)

Op 31 december 2020

10.034

3.883

2.050

15.968

Afschrijvingskosten voor het jaar

3.529

2.053

1.538

7.120

Bijzondere waardeverminderingen

 

4.016

 

4.016

Verkopen en buitengebruikstellingen

(1.643)

(5.753)

 

(7.396)

Omrekeningsverschillen

57

 

 

57

Op 31 december 2021

11.977

4.199

3.588

19.765

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2020

13.683

40.549

13.334

67.565

Op 31 december 2021

12.577

35.730

11.796

60.103

Nieuwe investeringen in 2021 bestonden voornamelijk uit de activering van een licentievergoeding voor een bedrag van €1,2 miljoen en uit de aankoop van software voor een totaalbedrag van €2,4 miljoen.

Op 31 december 2021 bevatte onze balans geen intern gegenereerde activa gekapitaliseerd als immaterieel vast actief.