Bekijk hier de voorgaande verslagen:

19. Kortlopende financiële investeringen

Onze kortlopende financiële investeringen bedroegen €2.469,8 miljoen per 31 december 2021 in vergelijking met €3.026,3 miljoen per 31 december 2020. Op 31 december 2021 bevatten deze kortlopende financiële investeringen schatkistcertificaten voor een bedrag van €877,3 miljoen (€1.454,4 miljoen op 31 december 2020), money market fondsen voor een bedrag van €1.317,5 miljoen (€1.571,9 miljoen op 31 december 2020), en niet-opzegbare termijndeposito’s met een looptijd van meer dan drie maanden vanaf aanvangsdatum voor een bedrag van €275,0 miljoen (nil op 31 december 2020). Onze portfolio van schatkistcertificaten bestaat alleen uit papier met een AAA-rating, uitgegeven door Duitsland. Onze money market fondsen portfolio bestaat uit kortlopende money market fondsen met een AAA-rating met een gediversifieerde en hoog gewaardeerde onderliggende portfolio, beheerd door gevestigde maatschappijen voor fondsenbeheer met een bewezen trackrecord, wat leidt tot een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. De fondsen hebben een significante dagelijkse liquiditeit en kunnen gemakkelijk in contanten omgezet worden.

Per 31 december 2021 bevatten onze kortlopende financiële investeringen $134,6 miljoen aangehouden in USD. Deze kunnen aanleiding geven tot een wisselkoerswinst/-verlies in onze financiële resultaten veroorzaakt door de schommeling van de wisselkoers EUR/USD; onze functionele valuta is namelijk EUR. Dit effect werd opgenomen in de reële waardeaanpassing van kortlopende financiële investeringen in onze geconsolideerde resultatenrekening.

We verwijzen naar toelichting 33 voor meer informatie over onze kortlopende financiële investeringen en naar toelichting 10 voor meer details over de in resultaat opgenomen wisselkoersresultaten.