Bekijk hier de voorgaande verslagen:

25. Over te dragen opbrengsten

De beweging in langlopende en kortlopende over te dragen opbrengsten wordt toegelicht in onderstaande tabel.

(in duizenden €)

Totaal

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor filgotinib

Gilead samenwerkings­overeenkomst voor drug discovery platform(1)

Over te dragen opbrengsten gerelateerd aan contracten in ons fee-for-service segment

Overige over te dragen opbrengsten (subsidies)

Op 1 januari 2020

3.000.646

780.261

2.220.013

362

10

 

 

 

 

 

 

Upfront betaling

160.000

160.000

 

 

 

Ontvangen succesbetalingen

90.192

90.192

 

 

 

Significante financieringscomponent (2)

16.278

16.278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning in opbrengst van upfront betaling

(411.417)

(181.816)

(229.601)

 

 

Erkenning in opbrengst van succesbetaling

(46.261)

(46.261)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere bewegingen

(305)

 

 

(362)

57

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2020

2.809.133

818.654

1.990.412

-

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upfront betaling

12.643

12.643

 

 

 

Significante financieringscomponent (2)

9.289

9.289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning in opbrengst van upfront betaling

(433.884)

(203.301)

(230.582)

 

 

Erkenning in opbrengst van succesbetaling

(32.408)

(32.408)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere bewegingen

(67)

 

 

 

(67)

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2021

2.364.701

604.875

1.759.828

-

-

(1)

De ontvangen upfront betaling en het uitstaande bedrag op 31 december 2021 en op 31 december 2020 bevatten de verplichtingen tot uitgifte van de warrants en de upfront betaling toegewezen aan het drug discovery platform.

(2)

Voor de bijkomende vergoeding ontvangen voor de herziene kostenverdeling voor filgotinib, veronderstellen we het bestaan van een significante financieringscomponent, die de tijdswaarde van het geld over de geschatte periode van erkenning weerspiegelt.

We verwijzen naar toelichting 6 voor een detail van de toewijzing van de transactieprijs betaald door Gilead.