Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Remuneratie van leden van de raad van toezicht

Componenten van de remuneratie

De remuneratie van leden van de raad van toezicht bestaat uit (i) een vast jaarlijks bedrag in cash en (ii) een aandelengerelateerde component. De remuneratie van de leden van de raad van toezicht bevat geen variabele component en er zijn dus geen prestatiecriteria van toepassing.

Componenten van de remuneratie – raad van toezicht (graphic)

In overeenstemming met het remuneratiebeleid en de beslissing van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 28 april 2020 bestond de remuneratie van de leden van de raad van toezicht voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar eindigend op 31 december 2021 uit de volgende componenten:

Leden van de raad van toezicht

Raad van toezicht

Auditcomité

Benoemings- en remuneratiecomité

TOTALE VERGOEDING

Cash remuneratie

Aandelengerelateerde remuneratie

Voorzitter

Lid

Cash (brutobedrag) toegekend voor aankoop GLPG aandelen(1)

Verworven GLPG aandelen(1)

Voorzitter

Lid

Voorzitter

Lid

Dr. Rajesh Parekh

€100.000

 

€100.000

1026

 

 

€20.000

 

€220.000

Dhr. Howard Rowe

 

€50.000

€50.000

512

€20.000

 

 

 

€120.000

Mevr. Katrine Bosley(2)

 

€50.000

€-

-

 

 

 

€15.000

€65.000

Dr. Mary Kerr

 

€50.000

€50.000

512

 

€15.000

 

 

€115.000

Dhr. Peter Guenter

 

€50.000

€50.000

522

 

€15.000

 

 

€115.000

Dr. Elisabeth Svanberg

 

€50.000

€50.000

522

 

 

 

€15.000

€115.000

Dhr. Daniel O’Day(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A(3)

Dr. Linda Higgins(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A(3)

(1)

De vennootschap kent een vergoeding in cash toe van een brutobedrag gelijk aan de jaarlijkse vaste vergoeding van het desbetreffende lid van de raad van toezicht, onder de voorwaarde het nettobedrag (na belastingen) te gebruiken voor de aankoop van Galapagos aandelen op de open markt.

(2)

Mevr. Bolsey heeft afstand gedaan van haar aandelengerelateerde vergoeding voor boekjaar 2021.

(3)

Mr. O’Day en Dr. Higgins, beide vertegenwoordigers van Gilead, krijgen geen vergoeding voor hun mandaat als leden van de raad van toezicht.

Cash remuneratie

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vast jaarlijks bedrag in cash, ongeacht het aantal vergaderingen van de raad van toezicht die tijdens het jaar worden gehouden. Deze vergoedingen worden betaald in driemaandelijkse schijven aan het einde van elk kalender kwartaal.

Voor het boekjaar 2021 ontving de voorzitter van de raad van toezicht een cash remuneratie van €100.000 en de overige leden elk €50.000. Daarnaast geeft het lidmaatschap van een comité de leden van de raad van toezicht recht op nog eens €15.000 in cash en het voorzitterschap van een comité op nog eens €20.000 in cash.

Aandelengerelateerde remuneratie

In overeenstemming met bepaling 7.6 van de 2020 Code kent Galapagos de leden van de raad van toezicht ook een vergoeding toe die gelijkaardig is aan de remuneratie in aandelen. Tijdens het boekjaar 2021 ontvingen de leden van de raad van toezicht de volgende bijkomende vergoeding in cash: voor de voorzitter van de raad van toezicht €100.000 en voor de overige leden elk €50.000, telkens onder de voorwaarde om het nettobedrag (na belastingen) te gebruiken om aandelen van Galapagos te verwerven. Één lid van de raad van toezicht heeft afstand gedaan van de aandelengerelateerde vergoeding voor boekjaar 2021. Deze aankoop van aandelen vond plaats op 15 december 2021 en resulteerde in het aantal aandelen dat in de bovenstaande tabel vermeld staat. De aandelen die elk lid van de raad van toezicht op die manier verwerft, moeten worden gehouden tot minstens één jaar nadat het mandaat van het lid van de raad van toezicht eindigt en minstens drie jaar na het moment van verwerving. Deze aandelengerelateerde vergoedingen vormen het equivalent van de toekenning van een vergoeding in aandelen aan de leden van de raad van toezicht, zoals aanbevolen door de 2020 Code.

Sinds 2020 kent Galapagos geen inschrijvingsrechten toe aan leden van de raad van toezicht (niet-uitvoerende bestuurders).