Bekijk hier de voorgaande verslagen:

12. Winst/verlies (–) per aandeel

Gewone winst/verlies (–) per aandeel wordt berekend door de nettowinst/het nettoverlies (–), toewijsbaar aan de aandeelhouders, te delen door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen in de loop van het boekjaar. Verwaterde winst/verlies (–) per aandeel wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen (verwaterd), waarbij ook rekening wordt gehouden met de uitstaande inschrijvingsrechten, waarvoor onze gemiddelde aandelenkoers van het jaar hoger was dan de uitoefenprijs.

 

Jaareinde 31 december

 

2021

2020

Nettoverlies toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep (in duizenden €)

(103.231)

(305.436)

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de gewone winst/verlies (-) per aandeel

65.500

65.075

 

 

 

Gewoon verlies per aandeel (€)

(1,58)

(4,69)

 

 

 

Nettoverlies toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep (in duizenden €)

(103.231)

(305.436)

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de verwaterde winst/verlies (-) per aandeel

65.500

65.075

Potentiële gewone aandelen die tot verwatering kunnen leiden

-

-

 

 

 

Verwaterd verlies per aandeel (€)

(1,58)

(4,69)

Omdat wij een nettoverlies rapporteerden in 2021 en 2020, is het effect van de uitstaande inschrijvingsrechten (toelichting 30) niet-verwaterend in plaats van verwaterend. Er is dus geen verschil tussen het gewoon en het verwaterd verlies per aandeel in 2021 en 2020.