Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Risico’s verbonden aan onze financiële positie en nood aan bijkomend kapitaal

Wij zijn een geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf met een eerste commerciële lancering en hebben nog geen belangrijke inkomsten gegenereerd. Onze activiteiten zijn tot nu toe beperkt gebleven tot de ontwikkeling van onze technologie en het uitvoeren van preklinische en klinische studies van onze kandidaatproducten.

Sinds onze oprichting hebben we, behalve voor het jaar 2019, aanzienlijke operationele verliezen opgelopen. We verwachten dat de kosten voor onderzoek, ontwikkeling en andere uitgaven in verband met de lopende activiteiten nog verder zullen stijgen, en dat we in de nabije toekomst nog operationeel verlieslatend zullen zijn. We kunnen niet zeker zijn dat we toekomstige inkomsten zullen genereren uit de verkoop van filgotinib, ons eerste product goedgekeurd voor commercialisatie in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan in het derde kwartaal van 2020. Vanwege de talrijke risico’s en onzekerheden in verband met farmaceutische productontwikkeling kunnen we geen doorlooptijden of omvang van de kosten aangeven, noch bepalen of, en zo ja wanneer, we winstgevend zullen worden of blijven.

We zouden in de toekomst aanzienlijke extra fondsen nodig kunnen hebben, die mogelijk niet onder aanvaardbare voorwaarden voor ons beschikbaar zijn, of helemaal niet beschikbaar zullen zijn, om de klinische ontwikkeling te voltooien en, indien we hierin slagen, onze huidige kandidaatproducten te commercialiseren. Daarnaast kan het aantrekken van extra kapitaal leiden tot verwatering van onze bestaande aandeelhouders, onze bedrijfsactiviteiten beperken of ertoe leiden dat we verplicht afstand moeten doen van bepaalde rechten op kandidaatproducten of technologieën die door ons zijn ontwikkeld. Het aangaan van extra schulden zou kunnen leiden tot verhoogde vaste betalingsverplichtingen en kan ook leiden tot een aantal aanvullende beperkende clausules (convenanten) die ons vermogen om onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten te beheren negatief kunnen beïnvloeden.

Voor meer informatie over de financiële risico’s wordt verwezen naar toelichting 33 van de geconsolideerde jaarrekening.

Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis, en in de Europese Unie en Groot-Brittannië voor colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. De aanvraag tot goedkeuring voor colitis ulcerosa werd ingediend in Japan. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA