Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Ons engagement

Sinds de oprichting van Galapagos in 1999 hebben we hard en onafgebroken gewerkt om nieuwe geneesmiddelen bij de patiënten te brengen. Ik ben trots op en dankbaar voor de toewijding van onze medewerkers bij het nastreven van deze doelstellingen, waarbij we streven naar innovatie en kennis en tegelijkertijd op een ethische en verantwoorde manier ondernemen. Onze kernwaarden en cultuur zitten verankerd in ons DNA, terwijl we op deze fundamenten voortbouwen op de toekomst.

Onze inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is onlosmakelijk verbonden met onze missie: geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen ontdekken en ontwikkelen voor de behandeling van ziekten met grote onvervulde medische behoeften, zodat we een positieve bijdrage aan de samenleving kunnen leveren en het leven van patiënten wereldwijd verbeteren.

Op basis van onze missie hebben we in 2018 samen met interne en externe belanghebbenden op onze verschillende locaties de vier materiële aspecten van onze benadering van verantwoord ondernemen en duurzaamheid gedefinieerd. Deze helpen ons bij het identificeren en prioriteren van de kwesties die het belangrijkst zijn voor ons bedrijf in termen van groei, risico en doelstellingen, en voor onze stakeholders, waaronder patiënten, medewerkers, investeerders, partners en leveranciers. De vier materiële aspecten zijn de pijlers gebleven van onze MVO-strategie en -actieplannen in 2021 en zorgen ervoor dat we rapporteren over de onderwerpen die er het meest toe doen.

Pionieren voor patiënten (photo)

Vandaag kunnen we met trots aankondigen dat we in 2022 een MVO-strategie zullen opstarten om de fundamenten voor onze duurzame toekomst als onafhankelijk volledig geïntegreerde Europese biofarmaceutisch bedrijf te versterken. Gesteund door de leden van onze directieraad hebben we een MVO-stuurgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de belangrijkste afdelingen binnen de organisatie. Wij willen onze materialiteitsbeoordeling met interne en externe belanghebbenden evalueren, om na te gaan of onze huidige pijlers onze bijdragen aan en impact op de samenleving het beste beschrijven. Op basis daarvan willen wij een langetermijnambitie, meetbare doelstellingen en een stappenplan maken om de prestaties te verbeteren en de betrokkenheid te vergroten. Om onze rapportage over sectorrelevante doelstellingen te verbeteren, de transparantie te vergroten en de toegang tot onze doelstellingen en prestaties te verbeteren, willen wij in toekomstige MVO-verslagen bijkomende rapporteringsstructuren opnemen.

Met respect,

Onno van de Stolpe, CEO

Galapagos’ vier prioritaire thema’s en materiële MVO-aspecten:

Aansturen van innovatie

  • Wetenschap en innovatie versnellen door samenwerking
  • Toegang verlenen tot onze kennis

Ga naar hoofdstuk

Onze medewerkers zijn de drijvende kracht achter Galapagos

  • Bouwen aan een sterke bedrijfscultuur, gedreven door betrokken werknemers
  • Human Capital Management

Ga naar hoofdstuk

Ethisch en verantwoord ondernemen

  • Onze activiteiten ethisch en integer beheren
  • Onze Gedragscode

Ga naar hoofdstuk

Wij hebben oog voor milieu, de gezondheid en de veiligheid

  • Eco-efficiënte operaties
  • Welzijn van de werknemers

Ga naar hoofdstuk

Om onze gegevensverzameling te standaardiseren, gebruiken we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties, ook bekend als de Global Goals, als ons referentiekader om deze materiële aspecten te koppelen aan ons werkgebied. De SDG’s zijn in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties goedgekeurd als een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen tegen 2030 in vrede en welvaart kunnen leven.

Dit MVO-verslag bevat de niet-financiële informatie die vereist is door de artikelen 3:6 §4 en 3:32 §2 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Voor een bespreking van de risico’s verwijzen wij naar de rubriek Risicofactoren in dit jaarverslag.

Wij hebben twee SDG-kerndoelen geïdentificeerd waarvoor wij, volgens ons, een verschil kunnen maken, evenals zes ondersteunende SDG-doelen die ons helpen onze inzet in overeenstemming met onze vier MVO-pijlers te concretiseren.

De onderstaande tabel koppelt onze materiële aspecten en werkgebieden aan specifieke aspecten van het SDG-kader:

Kern SDGs

SDG 3 (icon)

Goede gezondheid en welzijn

Onze kerntaak is gezondheid en levens verbeteren met onze baanbrekende geneesmiddelen 

SDG 17 (icon)

Samenwerken om doelen te bereiken

We staan open voor interne en externe samenwerkingen om samen te werken aan onze missie om broodnodige innovatieve oplossingen te vinden voor patiënten

Ondersteunende SDGs

SDG 4 (icon)

Kwaliteitsonderwijs

Wij investeren in onze werknemers en koesteren een inclusieve, open en ondersteunende werkomgeving in onze 12 vestigingen in Europa en de VS

SDG 5 (icon)

Gendergelijkheid

We cultiveren een bedrijfscultuur waarin we gendergelijkheid nastreven

SDG 8 (icon)

Waardig werk en economische groei

Wij hebben onze langetermijnambitie verwezenlijkt om een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf te worden en stellen momenteel >1.300 mensen tewerk in onze 12 vestigingen in Europa en de VS

SDG 9 (icon)

Industrie, innovatie en infrastructuur

Onze missie is om op een sociale en duurzame manier innovatieve geneesmiddelen aan te reiken aan patiënten die lijden aan ernstige ziekten in domeinen, met grote onvervulde medische behoeften

SDG 10 (icon)

Ongelijkheid verminderen

Wij streven naar een evenwichtig personeelsbestand op basis van een aantal criteria, waaronder geslacht, nationaliteit, etniciteit, ervaring en beperking

SDG 13 (icon)

Klimaatactie

Wij waarderen onze planeet en nemen initiatieven om het milieu te beschermen en milieuvriendelijkere praktijken te hanteren binnen onze organisatie

Ons engagement en onze werkgebieden worden hieronder beschreven bij de bespreking van de vier materiële aspecten, die ook gekoppeld zijn aan de acht SDG’s die wij belangrijk vinden voor de onderneming.