Bekijk hier de voorgaande verslagen:

5. Segmentinformatie

Geografische informatie

In 2021 waren onze voortgezette activiteiten voornamelijk gevestigd in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk en vertegenwoordigde de omzet van onze samenwerkingspartner Gilead bijna 100% van de omzet uit samenwerkingsverbanden.

De volgende tabel vat onze omzet uit samenwerkingsverbanden samen volgens bestemming van de klant:

 

Jaareinde 31 december,

(in duizenden €)

2021

2020

Verenigde Staten van Amerika

467.978

472.445

Europa

2.114

5.605

Totale omzet uit samenwerkingsverbanden

470.093

478.051

De volgende tabel vat onze omzet uit samenwerkingsverbanden samen volgens de grootste klanten:

 

Jaareinde 31 december,

 

2021

2020

 

(in duizenden €)

%

(in duizenden €)

%

Gilead

 

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika

467.978

100%

472.445

99%

Europa

2.071

0%

1.460

0%

Novartis

 

 

 

 

Europa

-

0%

4.125

1%

Totale omzet uit samenwerkingsverbanden van grootste klanten

470.049

100%

478.030

100%

Op 31 december 2021 bezaten wij €198 miljoen aan materiële vaste activa en immateriële vaste activa (€171 miljoen in 2020), als volgt verdeeld:

 

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

België

98.295

113.524

Frankrijk

21.051

18.398

Nederland

66.621

28.210

Zwitserland

7.181

7.668

Spanje

3.029

2.755

Overige

1.438

388

Totaal

197.615

170.943