Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Ons JAK1-programma met GLPG0555 in OA

GLPG0555 is een gepatenteerde JAK1-remmer die momenteel wordt geëvalueerd in een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 1b-studie met uitlezing in 2022. De primaire doelstellingen van de studie omvatten de veiligheid en verdraagbaarheid van enkelvoudige intra-articulaire doses van GLPG0555 in gezonde vrijwilligers. Secundaire doelstellingen omvatten de farmacokinetiek en farmacodynamiek van GLPG0555.

GLPG0555
Een JAK 1-remmer momenteel in fase 1b in patiënten met artrose