Bekijk hier de voorgaande verslagen:

18. Handelsvorderingen en overige vorderingen en andere vlottende activa

 

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Langlopende handelsvorderingen

-

50.000

Handelsvorderingen

91.786

134.632

Vooruitbetalingen

202

219

Overige vorderingen

19.349

13.568

Handels- en overige vorderingen

111.337

148.418

Voorraad verbruiksgoederen

-

319

Verworven opbrengsten

639

1.096

Over te dragen kosten

9.306

10.502

Overige vlottende activa

9.945

11.917

Totaal handels- en overige vorderingen & overige vlottende activa

121.282

210.335

Langlopende en kortlopende handels- en overige vorderingen namen voornamelijk af door de uitstaande vordering per 31 december 2020 van €160,0 miljoen op Gilead gerelateerd aan de heronderhandelde overeenkomst van december 2020 inzake filgotinib, waarvoor we in 2021 een betaling van €110,0 miljoen ontvingen (per 31 december 2021 staat er nog een vordering van €50,0 miljoen uit, die naar verwachting zal betaald worden in het eerste kwartaal van 2022). Bijkomend boekten we een vordering van €12,6 miljoen ($15 miljoen) op Gilead in het kader van het akkoord over de overname door ons van de DIVERSITY klinische studie. We verwijzen naar toelichting 2 Samenvatting van een significante transactie voor meer details.

We beschouwen dat de boekwaarde van de handelsvorderingen en overige vorderingen hun reële waarde benadert.

Overige vlottende activa omvatten voornamelijk verworven opbrengsten uit subsidieprojecten en over te dragen kosten.

Per 31 december 2021 hadden we geen voorziening voor verwachte kredietverliezen.

DIVERSITY
Fase 3-programma waarin de werkzaamheid van filgotinib bij de ziekte van Crohn wordt onderzocht
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis, en in de Europese Unie en Groot-Brittannië voor colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. De aanvraag tot goedkeuring voor colitis ulcerosa werd ingediend in Japan. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA