Bekijk hier de voorgaande verslagen:

24. Totaal handels- en overige schulden

 

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Handels- en overige schulden

134.304

171.316

Overige langlopende schulden

7.135

8.096

Toe te rekenen kosten

3.114

1.070

Totaal handels- en overige schulden

144.553

180.482

De afname in handels- en overige schulden is voornamelijk het gevolg van lagere handelsschulden per 31 december 2021, deels gecompenseerd door hogere schulden met betrekking tot bonussen en RSU’s.