Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Ons CFTR-programma met GLPG2737 in ADPKD

Autosomaal dominante polycystische nierziekte (ADPKD) treft wereldwijd ongeveer 12,5 miljoen mensen en is momenteel de vierde belangrijkste oorzaak van nierfalen.1 Bij deze ziekte vergroten beide nieren zich met vloeistof gevulde cysten, wat bij ongeveer de helft van de patiënten op de leeftijd van 60 jaar tot nierfalen leidt en dialyse en mogelijk niertransplantatie noodzakelijk maakt.2 Patiënten kunnen ook last hebben van hoge bloeddruk, buikpijn, nierinfecties, cystebreuken, bloedingen en andere symptomen die de kwaliteit van leven beïnvloeden. Ook andere organen kunnen worden aangetast. De behandeling is gericht op het verlichten van de symptomen en het onder controle houden van de bijbehorende hoge bloeddruk. Momenteel is er slechts één therapie (tolvaptan3) beschikbaar om de progressie van cysteontwikkeling en nierinsufficiëntie te vertragen; niet alle patiënten verdragen deze therapie echter.4

GLPG2737 is een remmer van de Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR) die in eerdere klinische studies goed werd verdragen door patiënten. De hypothese is dat remming van het CFTR-kanaal de groei van cysten en vergroting van de nier bij patiënten met ADPKD zou kunnen verminderen.

Wij onderzoeken GLPG2737 momenteel in de MANGROVE fase 2 gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin een eenmaal daagse orale dosis van GLPG2737 wordt geëvalueerd. GLPG2737 of placebo wordt gedurende 52 weken toegediend, gevolgd door een open-label verlengingsperiode van 52 weken, bij 66 ADPKD-patiënten met snel progressieve ziekte. De primaire doelstellingen van de studie zijn het beoordelen van het effect op de groei van het totale niervolume gedurende 52 weken in vergelijking met placebo, alsook de algemene veiligheid en verdraagbaarheid. De secundaire doelstellingen omvatten de nierfunctie, de farmacokinetiek en de farmacodynamiek.

MANGROVE-studie met GLPG2737

MANGROVE-studie met GLPG2737 (graphic)
Nota: ADPKD: Autosomaal dominante polycystische nierziekte; eGFR: Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR)

In november 2021 kondigden wij aan dat de rekrutering van patiënten voor de MANGROVE-studie was voltooid, en dat de topline-resultaten in de eerste helft van 2023 worden verwacht.

ADPKD
Autosomal dominant polycystic kidney disease; een ziekte waarbij doorgaans beide nieren vergroten door met vloeistof gevulde cysten, die leiden tot nierfalen. Andere organen kunnen ook worden aangetast
CFTR
Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator is een membraaneiwit en het chloorkanaal bij gewervelden dat wordt gecodeerd door het CFTR-gen. Er wordt verondersteld dat het blokkeren van het CFTR-kanaal de groei en uitbreiding van cysten kan afremmen bij patiënten met ADPKD. GLPG2737 is een CFTR-remmer
GLPG2737
Molecuul in fase 2 in ADPKD. Deze compound maakt deel uit van de cystische fibrose-samenwerking met AbbVie waarvoor Galapagos de rechten heeft teruggekregen buiten cystische fibrose
MANGROVE
Een fase 2-programma met GLPG2737 in autosomale dominante polycystische nierziekte

1 1Chebib F.T., Torres V.E. Autosomaal Dominante Polycysteuze Nierziekte: Kernleerplan 2016. Am J Kidney Dis. Mei 2016, 67 (5) 792-810.

2 2Parfrey P.S., Bear J.C., Morgan J., Cramer B.C., McManamon P.J., Gault M.H., et al. The diagnosis and prognosis of autosomal dominant polycystic kidney disease. N Engl J Med. 1990;323(16):1085-90

3 3Jynarque®, Otsuka

4 4Chebib F.T., Perrone R.D., Chapman A.B., Dahl N.K., Harris P.C., Mrug M., et al. A Practical Guide for Treatment of Rapidly Progressive ADPKD with Tolvaptan. JASN. Oktober 2018, 29 (10) 2458-2470.