Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Materieel aspect 2: Onze werknemers zijn de kracht achter Galapagos

SDG 3 (icon)
SDG 4 (icon)
SDG 5 (icon)
SDG 8 (icon)
SDG 10 (icon)

Werknemers zijn de sleutel tot ons succes bij de ontwikkeling van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen die het verschil kunnen maken voor patiënten. Het aantrekken, inspireren en in dienst houden van medewerkers, en van Galapagos een fantastische werkplek maken zijn essentieel voor het succes van ons bedrijf. Onze benadering van talent vloeit voort uit onze bedrijfswaarden en strategische talentinitiatieven.

Make it Happen’ is de kern van onze bedrijfscultuur: mensen hebben het gevoel dat ze impact kunnen maken in onze organisatie, wat zeer motiverend is. Wij blijven ervoor zorgen dat dit aspect wordt beschermd en beheerd terwijl wij ons als organisatie blijven ontwikkelen. 

Wij streven ernaar een divers personeelsbestand op te bouwen en doen er alles aan om een inclusieve, open en ondersteunende werkomgeving te bevorderen in al onze vestigingen in Europa en de VS.

Terwijl wij ernaar streven onze gedifferentieerde pijplijn in 2022 uit te breiden en tegelijkertijd ons eerste product in Europa op de markt brengen, blijft onze organisatie zich ontwikkelen en expertise opbouwen.

Gendergelijkheid

Wij streven naar gendergelijkheid op verschillende niveaus, zoals het aantrekken van talent, meer vrouwen in leidinggevende posities en de talentpijplijn, gelijk loon voor mannen en vrouwen, het creëren van een inclusieve cultuur. Wij koesteren een diverse en inclusieve organisatie en beschermen elkaar tegen alle vormen van intimidatie en discriminatie. Wij zetten ons in om gendergelijkheid te ondersteunen door beleidsontwikkeling, vertegenwoordiging en transparantie.

Zo vierden we in 2021 de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschappen, waarmee we gelijke toegang tot en deelname aan de wetenschap voor vrouwen en meisjes steunen. Het talent en de toewijding van onze R&D-collega’s, waarvan 60% vrouwen zijn, zijn essentieel om patiënten nu en in de toekomst te helpen.

Zoals beschreven in het deel over Materieel Aspect 1, maken wij deel uit van een consortium van bedrijven die werken aan initiatieven op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) voor jongeren, met als belangrijkste aandachtspunt het wekken van belangstelling voor bèta/techniek onder meisjes via gerichte sociale media die hen aanspreken (www.dasgeniaal.be en www.cestgenial.be).

Bloomberg (icon)

Als gevolg van onze initiatieven zijn we voor het derde jaar op rij opgenomen in de 2022 Bloomberg Gender-Equality Index, een prestatie waar we erg trots op zijn. De Bloomberg Gender-Equality Index is een objectieve maatstaf die de prestaties bijhoudt van beursgenoteerde bedrijven die hun inspanningen voor gendergelijkheid openbaar maken. De lijst omvat 418 bedrijven met hoofdkantoren in 45 landen en regio’s, in 11 sectoren.

Diversiteit

Onze benadering van diversiteit is diep verankerd in onze cultuur en waarden. Wij streven naar inclusie en diversiteit op het gebied van geslacht, nationaliteit, etniciteit, ervaring en beperking, zoals hieronder nader wordt beschreven. Dit komt tot uiting in onze beslissingen en handelingen naarmate ons bedrijf groeit en evolueert.

Onze groep in cijfers

Aantal werknemers Galapagos groep

Onze groep in cijfers (graphic)
Totaal aantal werknemers is inclusief consultants en tijdelijke werknemers.
 • In 2021 hebben wij 328 nieuwe werknemers in dienst genomen, waarvan 55% vrouwelijke werknemers
 • Wij blijven mensen van verschillende achtergronden aantrekken en hebben momenteel 42 verschillende nationaliteiten in dienst binnen de Galapagos groep
 • Onze raad van toezicht bestaat momenteel uit acht leden, onder wie vier vrouwen (we verwijzen naar het onderdeel Raad van toezicht van ons jaarverslag 2021 voor meer informatie over elk lid van de raad)
 • Onze directieraad bestaat uit 5 mannen (we verwijzen naar het onderdeel Directieraad van ons jaarverslag 2021 voor meer informatie over elk lid van de directieraad)
Gendergelijkheid

Human Capital Management

Onze bedrijfscultuur

Bij Galapagos zijn we ervan overtuigd dat een sterke cultuur fundamenteel is voor het succes van ons bedrijf. Onze drang om onszelf uit te dagen zonder faalangst vormt de basis van onze werkwijze. Deze durf is fundamenteel voor ons - en we werven uitzonderlijke mensen aan die bij ons passen - onze bedrijfscultuur hebben we uitgetekend op basis van een aantal gedragsnormen:

 • Wij fungeren als pionier en zijn optimistisch in onze ambities, gemotiveerd door innovatie en aangetrokken door het onbekende
 • Wij staan positief tegenover verandering en passen ons aan de omstandigheden aan. Af en toe vallen schrikt ons niet af; het is hoe we opstaan dat ertoe doet
 • We dagen onszelf uit en en op deze manier leggen we, waar mogelijk, de lat hoger
 • Samen willen we waarde creëren en levens verbeteren door wetenschap – en we blijven steven naar manieren vinden om dit waar te maken

Naarmate nieuwe collega's met verschillende achtergronden zich bij ons voegen, willen we ervoor zorgen dat onze cultuur zich op de juiste manier ontwikkelt. We blijven gestructureerde, geïntegreerde systemen en onboarding praktijken ontwikkelen die ervoor zorgen dat we allen in dezelfde richting te kijken want onze cultuur overstijgt alles wat we doen.

Wij investeren in onze werknemers

Onze medewerkers vormen de kern van alles wat we doen. In onze voortdurende inspanningen om een geweldige werkervaring bij Galapagos mogelijk te maken, bieden we onze medewerkers de mogelijkheid om te groeien, te ontwikkelen, te falen, te leren en te slagen. Onze ambitieuze bedrijfsstrategie biedt geweldige kansen om grenzen te verleggen, vaardigheden en competenties te verbeteren met als doel innovatieve wetenschap en baanbrekende geneesmiddelen te blijven leveren aan patiënten. We eren onze successen, terwijl we de lat steeds hoger leggen en ruimte bieden voor vallen en opstaan om innovatie te stimuleren. We moedigen onze mensen aan om verantwoordelijkheid te nemen, ondernemend te zijn en een verschil te maken.

Bij Galapagos bieden we een competitief en dynamisch loonpakket aan dat erop gericht is onze werknemers te belonen, te erkennen, te helpen ontplooien en in dienst te houden op een manier die aansluit bij de bedrijfsstrategie en -cultuur. De loonpakketten voor werknemers omvatten prestatiepremies en, voor veel werknemers, ook op aandelen gebaseerde mogelijkheden, die helpen duurzame prestaties te stimuleren en werknemers te belonen voor hun bijdrage aan ons succes. 

De voordelen die wij bieden, verschillen van land tot land en zijn gebaseerd op lokale gebruiken, gewoonten en wettelijke voorwaarden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren dekking voor kritieke risico's en belangrijke levensgebeurtenissen, alsmede verschillende vormen van verlof ter ondersteuning van een goede balans tussen werk en privéleven.

Wij streven naar een inclusieve, open en ondersteunende werkomgeving in al onze internationale vestigingen. Wij organiseren regelmatig engagement meetings in al onze business units om teams te inspireren en op één lijn te krijgen met onze visie en ambitie. We houden regelmatig informele sessies met leden van onze directieraad voor onze medewerkers in onze verschillende vestigingen.

Wij luisteren naar onze mensen via formele en informele kanalen die zijn opgezet om openheid en psychologische veiligheid te garanderen. Specifieke enquêtes evalueren onze acties, de impact en de wendbaarheid van onze personeelsprocessen en helpen ons de personeelservaring te verbeteren.

Tijdens de COVID-pandemie hebben we medewerkers geholpen deze gezondheidscrisis het hoofd te bieden door extra elektronica ter beschikking te stellen om thuiswerken te vergemakkelijken, online mindfulness-sessies te organiseren en een vergoeding te betalen voor de extra kosten die thuiswerken met zich meebracht. We hebben ook initiatieven genomen om hechtheid binnen de teams te creëren en het gevoel te versterken tot de Galapagos-familie te behoren.

Ons engagement voor lokale gemeenschappen en liefdadigheidsinstellingen

We willen deel uitmaken van de gemeenschap waarin we werken en wonen. In 2021 hebben we onze jaarlijkse Company Day, waarop we traditioneel tijd besteden aan een reeks sociale organisaties en groene initiatieven, omgevormd tot een 'We Care'-initiatief op onze verschillende locaties. Hier hebben we ons op een gecoördineerde manier verbonden met sociale- en natuurbeschermingsorganisaties. 

Materieel aspect 2: onze realisaties in 2021

In 2021 werd het aantrekken en in dienst houden van talent een duidelijke prioriteit, die door een reeks activiteiten werd ondersteund:

 • In 2021 hebben we de ervaring van onze kandidaten verbeterd. Ons bestuur, onze planning en onze aanpak in de aanhoudende pandemische periode leidden tot een verhoogd gebruik van beoordelings- en aanwervingstools om te verzekeren en te waarborgen dat talent bij de bedrijfscultuur past. Virtuele gesprekken en op casestudies gebaseerde presentaties hielpen het proces
 • We hebben consequent samengewerkt met collega’s om het gebruik van referenties te promoten en een pijplijn van talent op te bouwen, in lijn met ons doel om divers talent aan te nemen en te ontwikkelen
 • Naarmate onze activiteiten zich over heel Europa uitstrekten, is ook onze talentenbasis internationaler en diverser geworden
 • Onboarding werd verfijnd, om efficiënter, robuuster en aantrekkelijker te worden. Het leidde tot een soepele integratie met onze cultuur en waarden, waardoor nieuwe collega’s gemotiveerd werden om hun weg te vinden in de organisatie, te begrijpen wat er van hen wordt verwacht en te weten welke systemen en tools ze moeten gebruiken. Alle collega’s die van Gilead overkomen naar onze commerciële organisatie, hebben deelgenomen aan cultuur- en waardenworkshops om hen volledig in het DNA van onze onderneming te verankeren. Alle nieuwkomers kregen een ‘buddy’ toegewezen als gids en ondersteuning bij vragen tijdens de eerste maanden 
 • Het welzijn van werknemers is van cruciaal belang voor ons succes. In de context van de aanhoudende pandemie voerden managers 'Hoe gaat het met je'-gesprekken met hun teamleden. Meer dan ooit wilden we ervoor zorgen dat elke werknemer zich veilig voelde, dat er naar hem werd geluisterd en dat er voor hem werd gezorgd
 • We hebben ons gericht op het verbeteren van de prestaties en het potentieel te benutten van alle medewerkers door de ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardigheden te bevorderen. Om de voortdurende ontwikkeling tijdens de pandemie te ondersteunen, bleven de leertrajecten virtueel, en teambuilding-initiatieven werden aangepast aan online en hybride ervaringen
 • Wij hebben interne zijwaartse mobiliteit gerealiseerd, wat blijkt uit het feit dat ongeveer 95 collega’s (waarvan 60% vrouwen) in 2021 een nieuwe functie met meer verantwoordelijkheden hebben gekregen
 • Regelmatige prestatie- en ontwikkelingsgesprekken speelden een cruciale rol om ervoor te zorgen dat wij prestatiegericht blijven en werknemers ontwikkelen voor huidige en toekomstige functies
 • Wij hebben een financieel steunpakket gecreëerd voor werken op afstand, een nieuw beleid inzake verlof om familiale redenen en een jaarlijks aandelenprogramma ingevoerd, alsmede verschillende lokale voordelen verbeterd
 • Met de succesvolle lancering van SAP SuccessFactors hebben we het pad geëffend voor de digitale ambities op HR-gebied. We hebben de aanzet gegeven tot het selfservicetraject voor medewerkers, ondersteund door sterk change-management en gebruikersadoptie om een soepele lancering te garanderen. We beschikken nu over de architectuur en analytische functies om vanaf nu consistent te rapporteren over de belangrijkste HR KPI’s en inzichten te genereren die van belang zijn voor het bedrijf
 • We hebben 328 nieuwe collega’s aangeworven en in dienst genomen, waarvan 80 afkomstig van onze samenwerkingspartner Gilead, aangezien we de commercialisering van Jyseleca hebben overgenomen in regio’s in Europa die oorspronkelijk door Gilead werden gedekt. Wij hebben onze commerciële organisatie aanzienlijk uitgebreid en hebben activiteiten opgezet in zes landen (d.w.z. Oostenrijk, Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Ierland) om onze ambitie waar te maken om de vergunningshouder voor het in de handel brengen van Jyseleca in Europa te worden. We hebben helaas onze afdelingen R&D en Shared Services moeten inkrimpen met het oog op onze herziene R&D-portefeuille als gevolg van tegenslagen in onze pijplijn
 • Na de recente gebeurtenissen en als reactie op de strategische reset in de loop van het jaar hebben we geïnvesteerd in regelmatige communicatieplannen, met uitgebreide Vragen en Antwoorden voor senior leiders, om hen uit te rusten en dichter bij hun teams te staan. Transparante presentaties tijdens townhall meetings hielpen de medewerkers het bedrijfsnieuws in perspectief te plaatsen en vertrouwen te hebben in ons vermogen om tegenwind te overwinnen met een plan en inzet

Toekomstige ambities

 • 'We Care' maakt deel uit van onze benadering van maatschappelijke betrokkenheid en wij blijven ons inzetten voor diverse initiatieven, waaronder:
  • ondersteuning van plaatselijke STEM-initiatieven in onze verschillende vestigingen
  • het schenken van IT-materiaal aan plaatselijke organisaties voor educatieve ondersteuning
  • medewerkers de mogelijkheid bieden om vrijwilligersinitiatieven te delen op ons interne communicatieplatform Yammer en anderen de kans te geven om bij te dragen  
 • Het rekruteringsteam zal zich blijven richten op externe werving van hoge kwaliteit, maar ook op ondersteuning van de interne processen voor herplaatsing en mobiliteit van talent. We streven ernaar onze employer branding positie te verbeteren via social media campagnes en andere carrièrekanalen etc. om te inspireren en ons bereik te vergroten
 • Bij Galapagos blijven we in contact met jonge talenten door samen te werken met universiteiten/scholen/academies om de instroom van talent te vergroten via stages en/of aanwerving van jonge afgestudeerden. Early pipelining wordt gezien als een manier om de talentenpool te diversifiëren en als een langetermijn-doelstelling om jonge talenten te ontwikkelen tot de leiders van de toekomst. Wij willen competitief blijven en evolueren naar een geïntegreerd talent management dat onze werknemers, consultants en ons tijdelijk personeel omvat. 
 • Het is onze ambitie om het concurrentievermogen van ons talent en onze organisatie te verbeteren, en een zeer betrokken personeelsbestand te hebben. We creëren mogelijkheden voor onze leiders om een rolmodel te zijn voor belangrijk gedrag, bedrijfswaarden te belichamen en de context te creëren waarin hun teams kunnen uitblinken. Programma's die lerenprocessen op verschillende manieren aanbieden om persoonlijke en professionele kwaliteiten te ondersteunen, zullen voortdurend worden uitgebouwd, terwijl we beginnen met het opbouwen van strategische capaciteiten. Wij zullen het bewustzijn van compliance en regelgevende praktijken op een systematische manier blijven verbeteren. Dit traject zal verder worden aangescherpt en verbeterd om ons platform voor succes te vestigen en groei in prestaties en potentieel te bevorderen in overeenstemming met de benchmarks in de sector, teneinde ons personeel voor te bereiden op de toekomst. 
 • Wij blijven werken aan geavanceerde en digitale oplossingen om de ervaring van kandidaten en werknemers te verbeteren. Het implementeren van empowerment van menselijke processen door voortdurende verbetering en stroomlijning, het investeren in de schaalbaarheid en consistentie van onze processen in de hele organisatie, zal bijdragen aan succes. We blijven investeren in intuïtieve oplossingen om HR-processen en de zelfbediening van werknemers te vereenvoudigen. Om de dienstverlening aan de werknemers te verbeteren, willen wij digitale instrumenten inzetten die hen oplossingen aanreiken via een specifieke kennisbasis
 • We blijven ons richten op de ontwikkeling van ons competitieve beloningspakket om het aantrekken, behouden en binden van getalenteerde medewerkers te ondersteunen, zodat Galapagos zich kan onderscheiden en een concurrentievoordeel kan creëren. We willen in het bijzonder ons welzijnsaanbod als bedrijf verder ontwikkelen en verdere mogelijkheden onderzoeken rond de toekomst van mobiliteit. Daarnaast zullen we zoeken naar verdere mogelijkheden om onze beloningsprincipes tot leven te brengen, waaronder het versterken van de koppeling tussen beloning en prestaties, werknemers laten delen in het succes van de onderneming in lijn met de belangen van de aandeelhouders, concurrerend blijven in bestaande en nieuwe geografische markten, en werknemers en hun gezinnen ondersteunen met lokaal relevante secundaire arbeidsvoorwaarden
 • We zullen zowel de mentaliteit als de praktijk blijven stimuleren en mogelijk maken als het gaat om wendbaarheid van de organisatie. Dat begint met het opbouwen van een veerkrachtige organisatie, het beschikken over de juiste strategische capaciteiten en het in hoge mate inspelen op onze mensen en op de context waarin we opereren. Voorts zullen de capaciteiten van leidinggevenden en lijnmanagers worden versterkt en zal de interne mobiliteit worden bevorderd, samen met onze aanpak om onze talenten te behouden en te laten groeien door hen diverse ervaringen met projecten en programma's aan te bieden
 • Wij zullen initiatieven blijven ontplooien om onze sterke cultuur te bevorderen, om innovatie in de wetenschap te stimuleren en differentiërende geneesmiddelen beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk patiënten. Meer aandacht voor welzijn, erkenning en MVO-programma's zal ertoe bijdragen een nog meer inspirerende en inclusievere werkomgeving te worden, waar mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Onze mensen zijn onze ambassadeurs en we zetten ze in het zonnetje en laten zien hoe trots ze zijn om voor Galapagos te werken en hoe trots het bedrijf is om met zulke geweldige talenten te werken. We hebben een inclusieve sfeer om mensen met verschillende achtergronden samen te brengen om samen te werken en zinvolle oplossingen te leveren, zowel intern binnen het bedrijf als aan onze patiënten