Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Evolutie van remuneratie en van prestaties van Galapagos NV

De onderstaande tabel toont de jaarlijkse verandering van de remuneratie van elk individueel lid van de raad van toezicht en van de directieraad, van de ontwikkeling van de prestaties van de vennootschap en van de gemiddelde remuneratie uitgedrukt in voltijdse equivalente basis van andere werknemers van Galapagos dan de leden van de raad van toezicht en van de directieraad over de vijf recentste boekjaren.

Vergelijkende tabel van de remuneratie en prestaties van de vennootschap

 

2021

% wijziging

2020

% wijziging

2019

% wijziging

2018

% wijziging

2017

Remuneratie(1)

Directieraad(2) (3)

Dhr. Onno van de Stolpe , CEO

€996.000

31%

€758.400

(82%)

€4.322.105

209%

€1.398.236

(2%)

€1.422.880

€2.328.250

11%

€2.091.784

(73%)

€7.666.471

242%

€2.242.627

49%

€1.503.607

Dhr. Bart Filius, President, CFO & COO

€696.406

44%

€483.706

(86%)

€3.558.571

275%

€948.675

109%

€453.270

€1.654.433

17%

€1.412.283

(75%)

€5.747.118

251%

€1.636.303

210%

€527.571

Dr. Andre Hoekema, CBO

€469.781

10%

€425.190

(87%)

€3.346.490

360%

€728.244

26%

€579.764

€938.325

83%

€511.416

(90%)

€5.071.465

320%

€1.207.775

83%

€661.725

Dr. Piet Wigerinck, CSO(4)

€582.125

25%

€467.518

(81%)

€2.461.071

179%

€882.807

18%

€745.795

€1.368.005

(1%)

€1.386.058

(66%)

€4.127.775

195%

€1.400.211

74%

€805.999

Dr. Walid Abi-Saab, CMO(5)

€576.969

23%

€467.518

(77%)

€2.075.500

277%

€550.542

(26%)

€745.795

€1.368.929

(1%)

€1.386.614

(63%)

€3.790.471

250%

€1.082.398

(51%)

€2.206.938

Dhr. Michele Manto, CCO(6)

€490.469

29%

€380.518

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€931.498

36%

€684.903

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Raad van toezicht(7) (8)

Dr. Rajesh Parekh

€120.000

0%

€120.000

33%

€90.000

0%

€90.000

0%

€90.000

€220.000

0%

€220.000

(62%)

€577.950

183%

€204.300

127%

€90.000

Dhr. Howard Rowe

€70.000

(7%)

€75.000

36%

€55.000

5%

€52.500

17%

€45.000

€120.000

(4%)

€125.000

(58%)

€298.975

173%

€109.650

144%

€45.000

Mevr. Katrine Bosley

€65.000

0%

€65.000

44%

€45.000

0%

€45.000

0%

€45.000

€65.000

(43%)

€115.000

(60%)

€288.975

183%

€102.150

127%

€45.000

Dr. Mary Kerr

€65.000

0%

€65.000

44%

€45.000

3%

€43.750

9%

€40.000

€115.000

0%

€115.000

(60%)

€288.975

186%

€100.900

152%

€40.000

Dhr. Peter Guenter(9)

€65.000

0%

€65.000

117%

€30.000

N/A

N/A

N/A

N/A

€115.000

0%

€115.000

(58%)

€273.975

N/A

N/A

N/A

N/A

Dr. Elisabeth Svanberg(10)

€65.000

47%

€44.164

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€115.000

47%

€77.999

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dhr. Daniel O’Day

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dr. Linda Higgins

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Prestaties van de vennootschap

Financiële KPI's (duizenden €, behalve aandelenkoers en aantal werknemers)

Operationale Cash burn (-) / operationale cash flow

(564.840)

9%

(517.400)

(116%)

3.162.804

2.097%

(158.379)

(3%)

(154.089)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling(11)

491.707

(7%)

531.354

24%

427.320

32%

322.875

48%

218.502

Kaspositie op 31 dec(12)

4.703.177

(9%)

5.169.349

(11%)

5.780.832

348%

1.290.796

12%

1.151.211

 # werknemers op 31 dec(13)

1.309

(12%)

1.489

48%

1.003

38%

725

21%

600

Aandelenkoers (laatste beursdag van het boekjaar)

49,22

(39%)

80,48

(57%)

186,50

132%

80,56

2%

78,98

Operationale KPI's

# nieuw gevalideerde targets

4

 

5

 

6

 

2

 

9

# nieuwe preklinische kandidaten

2

 

3

 

3

 

4

 

5

# proof-of-concept topline resultaten

4

 

3

 

3

 

4

 

2

# gestarte fase 3-studies

0

 

0

 

1

 

2

 

0

Gemiddelde vergoeding van werknemers op voltijdse equivalente basis

Werknemers van de groep(14)

€ 102.471

(2%)

€104.290

4%

€100.682

4%

€97.139

4%

€93.726

(1)

Het overzicht bevat voor elk lid van de raad van toezicht en elk lid van de directieraad twee afzonderlijke rijen, waarbij de eerste rij hun cash vergoeding weergeeft, bestaande uit het jaarlijks basissalaris, cash bonus en (indien van toepassing) uitzonderlijke bonus, om de vergelijking met de gemiddelde vergoeding van werknemers op voltijdse basis mogelijk te maken en de tweede rij hun totale remuneratie weergeeft, inclusief aandelengerelateerde vergoedingen zoals toegekende inschrijvingsrechten en RSU's die zijn gevest.

(2)

De eerste rij toont de cash remuneratie van elk lid van de directieraad, bestaande uit het jaarlijkse basissalaris, de cash bonus en (indien van toepassing) uitzonderlijke bonus.

(3)

De tweede rij toont de totale vergoeding van elk lid van de directieraad, met inbegrip van aandelengerelateerde beloningen zoals RSU's en inschrijvingsrechten die in de loop van het jaar zijn toegekend. De waarde van de inschrijvingsrechten toegekend tijdens het boekjaar is berekend op basis van de vergelijking van de uitoefenprijs met de gemiddelde aandelenkoers van het aandeel op Euronext Brussel en Amsterdam gedurende het respectieve boekjaar. Bijvoorbeeld, voor het boekjaar 2021 is de uitoefenprijs onder het Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE vergeleken met de gemiddelde aandelenkoers van het aandeel op Euronext Brussel en Amsterdam gedurende het boekjaar 2021.

(4)

Lid van de directieraad tot en met 30 november 2021. Beide rijen geven zijn remuneratie weer van 1 januari 2021 tot en met 30 november 2021, exclusief zijn vertrekvergoeding.

(5)

Lid van de directieraad vanaf 1 januari 2017. De totale remuneratie voor boekjaar 2017, zoals uiteengezet in de tweede rij voor 2017, bevat voor Dr. Walid Abi-Saab de toekenning van inschrijvingsrechten onder Warrantplan 2016 (B) naar aanleiding van zijn aanwerving.

(6)

Lid van de directieraad vanaf 1 januari 2020.

(7)

De eerste rij toont de totale cash remuneratie van elk lid van de raad van toezicht, zijnde de bestuursvergoedingen.

(8)

De tweede rij toont de totale remuneratie van elk lid van de raad van toezicht, met inbegrip van aandelengerelateerde vergoedingen zoals inschrijvingsrechten die in de loop van het jaar zijn toegekend. Vanaf 1 januari 2020 kent Galapagos geen inschrijvingsrechten meer toe aan leden van de raad van toezicht.

(9)

Lid van de raad van toezicht vanaf 30 april 2019.

(10)

Lid van de raad van toezicht vanaf 28 april 2020.

(11)

Voorafgaand aan het boekjaar dat eindigt per 31 december 2021, bevatten de O&O-uitgaven weergegeven op deze rij de totale uitgaven van de Groep, inclusief Fidelta, onze fee-for-service activiteit die op 4 januari 2021 aan Selvita is verkocht en in onze geconsolideerde jaarrekening van 2020 als beëindigde bedrijfsactiviteit is gekwalificeerd. De O&O-uitgaven van onze voortgezette activiteiten die in onze geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen, bedroegen €523.667 duizend voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020, €420.090 duizend voor het boekjaar eindigend op 31 december 2019 en €316.222 duizend voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018.

(12)

De kaspositie per 31 december 2020 omvat € 7.884 duizend aan cash die in Fidelta worden aangehouden en in onze geconsolideerde jaarrekening voor 2020 zijn gekwalificeerd als activa aangehouden voor verkoop.

(13)

Het aantal werknemers per 31 december bevat werknemers en insourced personeel (externe contractanten). Per 31 december 2020 bevatte het totaal aantal werknemers eveneens 185 werknemers van onze fee-for-service activiteit Fidelta. Fidelta is op 4 januari 2021 verkocht aan Selvita.

(14)

De gemiddelde remuneratie van de werknemers is berekend in voltijdse equivalenten voor werknemers die voor het volledige toepasselijke boekjaar in dienst waren, exclusief stagiairs. Het houdt rekening met het basissalaris van de werknemers, de jaarlijkse cash bonus en (indien van toepassing) uitzonderlijke bonus tijdens het respectieve boekjaar. In 2019 hebben alle Galapagos' werknemers een uitzonderlijke bonus ontvangen als gevolg van de Gilead-transactie. De jaarlijkse bonus wordt meegerekend voor het boekjaar waarin de prestaties werden verleend, die aanleiding geven tot de bonus en niet in het jaar van uitbetaling. Als gevolg van de timing van Galapagos' 2020 eindejaar evaluatieproces zijn de werkelijke bonussen voor werknemers op de datum van dit verslag nog niet definitief vastgesteld. Daarom zijn de cijfers van de jaarlijkse bonus voor 2020 streefcijfers vermenigvuldigd met de reeds goedgekeurde bonusscores op het niveau van de organisatie, die naar best vermogen van Galapagos een schatting van de werkelijke bonusresultaten vormen.