Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Terugvorderingsrecht door Galapagos van de variabele remuneratie

Vanaf het boekjaar 2020 zijn er contractuele bepalingen van toepassing die ervoor zorgen dat Galapagos het recht heeft om voor elk lid van de directieraad het uitgestelde en nog niet definitief verworven gedeelte van hun variabele remuneratie, niet geveste RSU’s, uitgestelde delen van cash bonussen of niet geveste inschrijvingsrechten, terug te vorderen indien (i) de jaarrekening herzien moet worden en die herziening een materiële negatieve impact op Galapagos heeft of (ii) ze een belangrijke inbreuk plegen op onze Gedragscode.

Tijdens het boekjaar 2021 deden zich geen terugvorderingen voor.

De RSU-plannen van 2021 en het Inschrijvingsrechtenplan 2021 bevatten bad leaver-bepalingen die kunnen leiden tot de terugvordering van nog niet definitief verworven RSU’s en/of toegekende inschrijvingsrechten indien de begunstigde Galapagos verlaat vóór de relevante vestingdatum.