Bekijk hier de voorgaande verslagen:

21. Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van Galapagos NV, zoals opgenomen in de statuten, reconciliëert als volgt met het ‘aandelenkapitaal’ op de balans:

 

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Op 1 januari

291.312

287.282

Kapitaalverhoging

763

4.031

Kosten van kapitaalverhogingen

-

-

Aandelenkapitaal op 31 december

292.075

291.312

 

 

 

Aandelenkapitaal

354.582

353.819

Kosten van kapitaalverhogingen (gecumuleerd)

(62.507)

(62.507)

Aandelenkapitaal op 31 december

292.075

291.312

Kosten van kapitaalverhogingen worden, conform IAS 32 Presentatie van financiële instrumenten, geboekt in mindering van de opbrengsten van de kapitaalverhogingen.

Historische evolutie van het aandelenkapitaal

De evolutie van het aandelenkapitaal van 1 januari 2020 tot 31 december 2021 is als volgt:

Datum

Kapitaal verhoging nieuwe aandelen
(in duizenden €)

Kapitaal verhoging door uitoefening van inschrijvingsrechten
(in duizenden €)

Aantal uitgegeven aandelen (in duizenden aandelen)

Totaal aantal aandelen na transactie (in duizenden aandelen)

Totaal aandelen­kapitaal na transactie
(in duizenden €)

1 januari 2020

 

 

 

64.667

349.789

17 maart 2020

 

824

152

 

 

28 mei 2020

 

2.356

436

 

 

18 september 2020

 

467

86

 

 

4 december 2020

 

384

71

 

 

31 december 2020

 

 

 

65.412

353.819

 

 

 

 

 

 

1 januari 2021

 

 

 

65.412

353.819

19 maart 2021

 

540

100

 

 

7 juni 2021

 

59

11

 

 

20 september 2021

 

41

8

 

 

3 december 2021

 

123

23

 

 

31 december 2021

 

 

 

65.553

354.582

Op 31 december 2021 bedroeg het totaal aandelenkapitaal van Galapagos NV €354.582 duizend, vertegenwoordigd door 65.552.721 aandelen. Al deze aandelen waren geplaatst, volledig volstort en van dezelfde klasse.

Alle bovenstaande aandelenuitgiften gebeurden door inbreng in geld.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kapitaalverhogingen in 2021 en 2020:

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal
aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en
uitgifte­premies

Gemiddelde uitoefenprijs inschrij­vings­rechten
(in €/inschrij­vings­recht)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging
(in €/ aandeel)

Op 1 januari 2021

65.411.767

291.312

2.727.840

3.019.153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 maart 2021: uitoefening van inschrijvingsrechten

99.814

540

1.718

2.258

22,62

68,48

 

 

 

 

 

 

 

7 juni 2021: uitoefening van inschrijvingsrechten

10.940

59

266

325

29,73

61,78

 

 

 

 

 

 

 

20 september 2021: uitoefening van inschrijvingsrechten

7.600

41

111

152

19,97

46,93

 

 

 

 

 

 

 

3 december 2021: uitoefening van inschrijvingsrechten

22.600

123

456

579

25,61

41,72

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2021

65.552.721

292.075

2.730.391

3.022.467

 

 

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

Aantal
aandelen

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Aandelen­kapitaal en
uitgifte­premies

Gemiddelde uitoefenprijs inschrij­vings­rechten
(in €/inschrij­vings­recht)

Slotkoers op datum van kapitaal­verhoging
(in €/ aandeel)

Op 1 januari 2020

64.666.802

287.282

2.703.583

2.990.865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 maart 2020: uitoefening van inschrijvingsrechten

152.220

824

4.531

5.355

35,18

141,40

 

 

 

 

 

 

 

28 mei 2020: uitoefening van inschrijvingsrechten

435.540

2.356

15.558

17.914

41,13

186,60

 

 

 

 

 

 

 

18 september 2020: uitoefening van inschrijvingsrechten

86.280

467

1.936

2.403

27,85

117,70

 

 

 

 

 

 

 

4 december 2020: uitoefening van inschrijvingsrechten

70.925

384

2.232

2.616

36,88

100,30

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2020

65.411.767

291.312

2.727.840

3.019.153

 

 

De raad van toezicht is uitdrukkelijk gemachtigd om gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze vernieuwde machtiging verleend door de buitengewone aandeelhoudersvergadering, het aandelenkapitaal van Galapagos NV te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal door inbrengen in natura of in speciën, met beperking of opheffing van de voorkeurrechten van de aandeelhouders. Voornoemde machtiging kan hernieuwd worden. Het toegestaan kapitaal van Galapagos NV bestaat uit twee delen. De algemene machtiging voor kapitaalverhogingen tot 20% van het maatschappelijk kapitaal op de datum van samenroeping van de aandeelhoudersvergadering van 22 oktober 2019 (zijnde €67.022.402,04) werd vernieuwd en is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie van deze vernieuwing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, nl. 13 november 2019. Een bijzondere machtiging voor kapitaalverhogingen van meer dan 20% en tot 33% van het maatschappelijk kapitaal op de datum van samenroeping van de aandeelhoudersvergadering van 25 april 2017 (zijnde €82.561.764,93), werd vernieuwd en is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie van deze vernieuwing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, nl. 31 mei 2017. Dit bijzonder gedeelte van het toegestaan kapitaal kan echter slechts gebruikt worden in specifieke omstandigheden en door een beslissing van de raad van toezicht die alle onafhankelijke leden van de raad van toezicht (in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) goedkeuren. De raad van toezicht is op dit ogenblik niet gemachtigd om het aandelenkapitaal te verhogen na bekendmaking door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van een openbaar overname bod op de aandelen van Galapagos NV. De bijzondere machtiging vervalt op 30 mei 2022.

Per 31 december 2021 was €41.775.187,16 van het toegestaan kapitaal beschikbaar onder de algemene machtiging en €13.717.929,80 onder de specifieke machtiging.

FSMA
De Belgische toezichthouder op de financiële markt: Financial Services and Markets Authority (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)