Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Ons TYK2-programma met GLPG3667

GLPG3667 is een door ons ontdekte omkeerbare en selectieve remmer van het TYK2-kinasedomein.

In 2020 hebben we de molecule getest in een studie met gezonde vrijwilligers. Deze fase 1-studie was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde dosisescalatiestudie waarbij de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van enkelvoudige en meervoudige oplopende orale doses van GLPG3667 gedurende 13 dagen werden geëvalueerd. Bloed werd afgenomen op meerdere tijdstippen op dag 1 en dag 10 en ex vivo gestimuleerd met verschillende cytokines, waaronder IFNα, om het niveau van inhibitie in pSTAT signalering te analyseren. De fase 1 gegevens toonden een bemoedigend farmacokinetisch profiel voor eenmaal daagse dosering en farmacodynamische activiteit van GLPG3667:

TYK2-programma met GLPG3667 (line chart)

Naar aanleiding van deze resultaten startten we een gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde fase 1b-studie bij 31 patiënten met matige tot ernstige plaque psoriasis. De patiënten werden gerandomiseerd in een 1:1:1 verhouding naar een dagelijkse orale dosis GLPG3667 (lage dosis of hoge dosis) of placebo, gedurende een totaal van 4 weken.

In juli 2021 kondigden we positieve topline-resultaten aan die aantoonden dat GLPG3667 over het algemeen goed werd verdragen met een positief werkzaamheidssignaal na 4 weken:

  • Na 4 weken hadden vier van de 10 patiënten in de hoge doseringsgroep een PASI 50 respons, gedefinieerd als ten minste 50% verbetering in PASI ten opzichte van de uitgangswaarde, vergeleken met één van de 10 personen op placebo. Er waren geen proefpersonen met een PASI 50 respons op de lage dosis van GLPG3667. De 4 responders in de hoge dosis groep van GLPG3667 bereikten respectievelijk een 52%, 65%, 74% en 81% verbetering in hun PASI-scores ten opzichte van de uitgangswaarde, terwijl de naar placebo gerandomiseerde proefpersoon een verbetering van 52% bereikte. Positieve werkzaamheidssignalen werden ook waargenomen met de hoge dosis voor andere eindpunten, waaronder aangetast lichaamsoppervlak en algemene beoordeling door arts en patiënt, vergeleken met placebo na 4 weken.

GLPG3667: klinische activiteit in Pso na 4 weken

GLPG3667: klinische activiteit in Pso op week 4 (line chart)
Nota: CFB: change from baseline, verandering t.o.v. nulmeting; Pso: psoriasis
  • Eén proefpersoon in de lage-doseringsgroep onderbrak zijn deelname aan de studie voor één dag vanwege een opflakkering van psoriasis. De meerderheid van de behandelingsgerelateerde bijwerkingen (adverse events, AE’s) waren mild van aard en van voorbijgaande aard. Er waren geen sterfgevallen of ernstige ongewenste voorvallen (serious adverse events, SAE’s) in deze 4 weken durende studie.

Wij voltooien momenteel een fase 1-dosisescalatiestudie om de optimale dosis te bepalen voor een fase 2-programma, dat gepland is voor 2022.

GLPG3667
Een TYK2-remmer, door ons ontdekt, topline resultaten uit de fase 1b-studie bij psoriasis werden gerapporteerd in juli 2021
PASI
Psoriasis Area Severity Index; index die de ernst van de psoriasis uitdrukt. Deze index combineert de ernst (roodheid, dikte en schilfering) met het percentage van het lichaam dat is aangetast