Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(in duizenden €)

Aandelenkapitaal

Uitgiftepremies

Omrekeningsverschillen

Overige reserves

Overgedragen verlies

Totaal

Op 1 januari 2020

287.282

2.703.583

(1.142)

(4.842)

(109.223)

2.875.658

Nettoverlies

 

 

 

 

(305.436)

(305.436)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

(2.047)

(6.065)

 

(8.112)

Totaalresultaat

 

 

(2.047)

(6.065)

(305.436)

(313.548)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

79.959

79.959

Uitoefening van inschrijvingsrechten

4.031

24.257

 

 

 

28.288

Op 31 december 2020

291.312

2.727.840

(3.189)

(10.907)

(334.701)

2.670.355

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2021

291.312

2.727.840

(3.189)

(10.907)

(334.701)

2.670.355

Nettoverlies

 

 

 

 

(103.231)

(103.231)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

1.467

730

 

2.197

Totaalresultaat

 

 

1.467

730

(103.231)

(101.034)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

70.726

70.726

Uitoefening van inschrijvingsrechten

763

2.551

 

 

 

3.313

Op 31 december 2021

292.075

2.730.391

(1.722)

(10.177)

(367.205)

2.643.362

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.