Bekijk hier de voorgaande verslagen:

8. Personeelskosten

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal personeelsleden van onze voortgezette activiteiten op 31 december 2021 en 2020:

 

2021

2020

Aantal personeelsleden op 31 december

1.309

1.304

Totaal

1.309

1.304

Het gemiddeld aantal VTE’s van onze voortgezette activiteiten gedurende de jaren 2021 en 2020 bedroeg:

 

Jaareinde 31 december

 

2021

2020

Leden van de directieraad

6

6

Onderzoek en ontwikkeling

636

611

Commerciële en medical affairs

338

144

Corporate en ondersteunend personeel

332

335

Totaal

1.312

1.096

Hun gezamenlijke vergoeding bedroeg:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Salarissen

(175.167)

(139.681)

Sociale lasten

(29.934)

(26.471)

Pensioenkosten

(8.467)

(7.337)

Kosten in verband met inschrijvingsrechtenplannen

(70.726)

(79.959)

Overige personeelskosten

(11.237)

(9.897)

Totaal personeelskosten

(295.531)

(263.345)