Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Contractuele bepalingen omtrent vertrekvergoedingen en vertrekvergoedingen

Vertrekvergoedingen voor vertrekkende directieraadleden

In 2021 heeft Dr. Piet Wigerinck, CSO en lid van de directieraad, Galapagos verlaten. Op gemotiveerde aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité heeft de raad van toezicht de volgende vertrekvergoeding goedgekeurd: (i) een vertrekvergoeding gelijk aan zes maanden basissalaris, d.w.z. € 212.500, (ii) een eenmalige lump-sum betaling van €553.766 als compensatie voor zijn niet-geveste en uitstaande RSU’s op zijn vertrekdatum en (iii) een niet-concurrentiebeding van 12 maanden met ingang vanaf zijn vertrekdatum mits de betaling door Galapagos van een maandelijkse vergoeding van €35.416,66 zoals bepaald in zijn managementovereenkomst, behalve indien Galapagos zou afzien van de handhaving van dit niet-concurrentiebeding. Galapagos heeft eveneens de pro rata (11/12) maximum cash bonus voor 2021 van Dr. Wigerinck betaald.

Dr. Wigerinck zal het langetermijngedeelte van de 2021 bonus, bestaande uit een aantal RSU's dat overeenstemt met de 2021 korte termijn cash bonus, niet ontvangen. Hij kwalificeert als een good leaver onder de voorwaarden van de inschrijvingsrechtenplannen en dit maakt geen deel uit van zijn vertrekvergoeding. 

Op 30 augustus 2021 kondigde Galapagos het geplande pensioen van haar CEO Onno van de Stolpe aan. Na een overgangsperiode waarin de aftredende CEO zijn activiteiten zal overdragen, zal Stoffels IMC BV, vast vertegenwoordigd door Dr. Paul Stoffels, met ingang van 1 april 2022 de functie van CEO volledig overnemen. Op gemotiveerde aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité heeft de raad van toezicht de volgende pensioensregeling goedgekeurd: een niet-concurrentiebeding van 12 maanden mits de betaling door Galapagos van een maandelijkse vergoeding van €150.000, behalve indien Galapagos zou afzien van de handhaving van het niet-concurrentiebeding.

Tot en met 31 oktober 2022 zal Onno van de Stolpe een louter adviserende rol vervullen als adviserend lid van de directieraad, waarvoor hij zijn basissalaris en voordelen zal blijven ontvangen, inclusief het recht op RSU-uitbetalingen tot aan voormelde datum. In 2022 zal Onno van de Stolpe niet meer in aanmerking komen voor aan 2022 prestatie gerelateerde variabele vergoedingen, i.e. de cash bonus en het langetermijngedeelte van de bonus voor 2021. Voorts zal hij in 2022 niet in aanmerking komen voor enige toekenning van RSU's of inschrijvingsrechten. Hij kwalificeert als een good leaver onder de voorwaarden van de inschrijvingsrechtenplannen en dit maakt geen deel uit van zijn vertrekvergoeding.