Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Minimum aandelenbezit

Vanaf het boekjaar 2021 is in het remuneratiebeleid een minimumdrempel vastgelegd voor het aandelenbezit door de CEO en de andere leden van de directieraad. Voor de CEO is deze drempel het equivalent in Galapagos aandelen van zijn basissalaris voor één volledig jaar en voor de andere leden van de directieraad het equivalent van hun basissalaris voor zes maanden. De drempels worden jaarlijks herberekend en dienen te worden behaald binnen vier jaar.