Bekijk hier de voorgaande verslagen:

15. Overige langlopende activa

Overige langlopende activa bestonden uit langlopende geldmiddelen in pand gegeven, financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat en overige langlopende activa.

 

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

1.425

1.482

Financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

-

8.951

Overige langlopende activa

1.048

910

Totaal overige langlopende activa

2.473

11.343

De in pand gegeven geldmiddelen bestonden per 31 december 2021 uit €1,0 miljoen en €0,4 miljoen bankgaranties voor de huur van vastgoed respectievelijk in België en in Nederland.

Financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat op 31 december 2020 bestonden uit eigenvermogensinstrumenten van beide beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven. In 2021 werden alle eigenvermogensinstrumenten van beursgenoteerde bedrijven verkocht. We hebben geen beperkingen op de verkoop van deze eigenvermogensinstrumenten en de activa werden niet in pand gegeven voor een verplichting van ons. Deze instrumenten werden beschouwd als financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat. De reële waarde van het eigenvermogensinstrument van de niet-beursgenoteerde vennootschap, oorspronkelijk bepaald gebaseerd op oorspronkelijke transactieprijs (valt in de categorie 3 reële waardeberekening), werd tot nil herleid op 31 december 2021.

Wijzigingen in de reële waarde van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat worden onder overige financiële kosten/overige financiële opbrengsten opgenomen.

Onderstaande tabel toont een detail van deze financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat per 31 december 2021 en 2020:

 

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Kosten per 1 januari

3.910

4.736

Aankopen van het jaar

12

1.994

Verkopen van het jaar

(1.928)

(2.820)

Kosten op 31 december

1.994

3.910

 

 

 

Reële waardeaanpassing op 1 januari

5.042

6.539

Afboeken van reële waardeaanpassing na verkoop

(2.116)

(3.894)

Reële waardeaanpassing van het jaar

(4.920)

2.397

Reële waardeaanpassing op 31 december

(1.994)

5.042

Netto boekwaarde per 31 december

-

8.951