Bekijk hier de voorgaande verslagen:

35. Gebeurtenissen na balansdatum

Op 13 januari 2022 heeft de raad van toezicht Inschrijvingsrechtenplan 2022 (A) goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder dit inschrijvingsrechtenplan werden 30.000 inschrijvingsrechten aangeboden en aanvaard door de begunstigde van het plan. De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €46,18 (de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel op de dag voorafgaand aan de datum van het aanbod). De inschrijvingsrechten zijn niet overdraagbaar. De inschrijvingsrechten onder dit plan worden definitief verworven in schijven: met 25% van elk aanbod dat kan worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2023, 25% vanaf 1 januari 2024 en 50% (het saldo) vanaf 1 januari 2025.

Op 26 januari 2022 heeft de raad van toezicht Inschrijvingsrechtenplan 2022 (B), bestemd voor een nieuw lid van het personeel van Galapagos, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder dit inschrijvingsrechtenplan werden 1.000.000 inschrijvingsrechten gecreëerd, onder voorbehoud van aanvaarding, en aangeboden aan de begunstigde van het plan. De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €50. De inschrijvingsrechten kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2026.

Op 18 maart 2022 werden 95.500 inschrijvingsrechten uitgeoefend (aan een gemiddelde uitoefenprijs van €22,61 per inschrijvingsrecht), waarvan 50.000 inschrijvingsrechten werden uitgeoefend door onze CEO, 10.000 inschrijvingsrechten door een ander lid van onze directieraad. Dit resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €2.159.600,00 en de uitgifte van 95.500 nieuwe aandelen. De slotkoers van ons aandeel op 18 maart 2022 was €57,38.

De geconsolideerde jaarrekening van Galapagos werd goedgekeurd door de raad van toezicht en vrijgegeven voor verspreiding op 22 maart 2022. Zij werd namens de raad van toezicht ondertekend door:

(getekend)

Raj Parekh
Voorzitter raad van toezicht

Howard Rowe
Voorzitter auditcomité

22 maart 2022