Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Geconsolideerde resultatenrekening en geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Geconsolideerde resultatenrekening

 

Jaareinde 31 december

 

(in duizenden €, behalve gegevens per aandeel)

2021

2020

Toelichting

Nettoverkopen van producten

14.753

2

6

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

470.093

478.051

6

Totale netto-omzet

484.846

478.053

 

 

 

 

 

Kost van verkochte producten

(1.629)

-

7

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(491.707)

(523.667)

7

Verkoop- en marketingkosten

(69.956)

(66.468)

7

Algemene en administratieve kosten

(140.899)

(118.757)

7

Overige bedrijfsopbrengsten

53.749

52.207

7

 

 

 

 

Bedrijfsverlies

(165.596)

(178.632)

 

 

 

 

 

Reële waardeaanpassing van warrants

2.960

3.034

9

Overige financiële opbrengsten

70.548

18.667

10

Overige financiële kosten

(30.911)

(152.844)

10

 

 

 

 

Verlies voor belastingen

(122.999)

(309.775)

 

 

 

 

 

Belastingen

(2.423)

(1.226)

11

 

 

 

 

Nettoverlies uit voortgezette activiteiten

(125.422)

(311.001)

 

 

 

 

 

Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen

22.191

5.565

26

 

 

 

 

Nettoverlies

(103.231)

(305.436)

 

 

 

 

 

Nettoverlies toewijsbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

(103.231)

(305.436)

 

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel

(1,58)

(4,69)

12

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel van voortgezette activiteiten

(1,91)

(4,78)

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Jaareinde 31 december

 

(in duizenden €)

2021

2020

Toelichting

Nettoverlies

(103.231)

(305.436)

 

Posten die nadien niet naar winst of verlies zullen worden overgeboekt:

 

 

 

Herwaardering van de netto toegezegde pensioenverplichting

730

(6.065)

 

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

 

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

736

(1.024)

 

 

 

 

 

Realisatie van koersverschillen door de verkoop/vereffening van buitenlandse activiteiten

731

(1.023)

 

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

2.197

(8.112)

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

(101.034)

(313.548)

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan aandeelhouders van de groep is gerelateerd aan:

 

 

 

Voortgezette activiteiten

(123.956)

(318.841)

 

Beëindigde activiteiten

22.922

5.293

 

Totaalresultaat

(101.034)

(313.548)

 

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.