Bekijk hier de voorgaande verslagen:

17. Voorraden

De onderstaande tabel geeft een overzicht van onze voorraden per type voorraad:

 

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Grondstoffen

14.351

-

Halfafgewerkte producten

1.376

-

Handelsgoederen bestemd voor verkoop

4.842

36

Totaal voorraden

20.569

36

De kost van voorraden erkend als kost en opgenomen in de lijn ‘Kost van verkochte producten’ bedroeg €1,6 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2021. Goederen voor verkoop per 31 december 2021 bestonden volledig uit Jyseleca producten voor verkoop aangekocht van Gilead.