Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Jyseleca in CU

CU is een inflammatoire darmziekte die leidt tot ulceraties en ontsteking van de binnenste laag van de dikke darm en het rectum. De huidige markt voor de behandeling van CU wordt in de 5 grootste Europese markten geraamd op ~€1 miljard.

Huidige behandelingslandschap in CU in EU

Huidige behandelingslandschap in CU in EU (pie chart)
Bron: CU Therapy Watch (Research Partnership) Q3 2021. Aandeel van voorschriften van geavenceerde behandelingen

Biologische therapieën voor CU werden bijna 20 jaar lang gedomineerd door tumor necrose factor (TNF) antagonisten, maar anti-integrine en anti-interleukine (IL)-12/IL-23 antilichamen zijn recent beschikbaar gekomen. Hoewel de introductie van geavanceerde therapieën de behandeling1 van sommige patiënten heeft verbeterd, reageert 30% van de patiënten niet op de behandeling, en 19% tot 59% van de aanvankelijk responders heeft geen duurzame behandelingsrespons.2,3 Daarom blijft de medische behoefte aan een verbeterde behandelingsefficiëntie met aanvullende behandelingsopties groot.

Commercialisering en regelgevende vooruitgang van Jyseleca in CU

Na goedkeuring van Jyseleca (200mg) voor de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige CU in de Europese Unie in 2021 en in januari 2022 in Groot-Brittannië, wordt Jyseleca nu gelanceerd in CU in Duitsland en Nederland, met een uitrol in de rest van Europa verwacht dit jaar.

Jyseleca lancering in CU in EU

Jyseleca lancering in CU in EU (graphic)
Landen in donkergrijs zijn gepland voor lancering in 2022 en later, deels beheerd door Sobi

De Europese samenvatting van de productkenmerken voor filgotinib, met contra-indicaties en speciale waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, is beschikbaar op www.ema.europa.eu. De afzonderlijke samenvattingen van de productkenmerken voor Groot-Brittannië en Noord-Ierland zijn te vinden op respectievelijk www.medicines.org.uk/emc en www.emcmedicines.com/en-GB/northernireland.

Gilead is verantwoordelijk voor Jyseleca buiten Europa en heeft de aanvraag voor een nieuw geneesmiddel in Japan voor filgotinib in CU in de eerste helft van 2021 ingediend bij het Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA). Een beslissing over de mogelijke goedkeuring wordt verwacht in de eerste helft van 2022.

Veiligheid en werkzaamheid in het filgotinib CU-ontwikkelingsprogramma

Filgotinib 200mg heeft gunstige resultaten laten zien in termen van snel intredende werking, werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid uit het SELECTION fase 3-programma bij patiënten met matige tot ernstige CU. De gegevens van SELECTION fase 3 (Feagan et al. 2021) werden gepubliceerd in The Lancet.

Zowel bij biologisch-naïeve als bij biologisch-ervaren patiënten werd een snel begin van de werking van filgotinib 200mg in week 2, met een aanhoudend effect tot 10 weken, waargenomen in een voorafgaandelijk gespecificeerde verkennende analyse van de SELECTION-studie. De onderstaande grafiek toont het snelle begin in beide cohorten aan de hand van de gedeeltelijke Mayo Clinic Score.

Snelle respons met verlichting van symptomen vanaf week 2

Aanzet (SELECTION)

Snelle response met verlichting van symptomen vanaf week 2 (line chart)
Resultaten van een op voorhand gespecifieerde verkennende analyse
* P < .05 filgotinib vs placebo (nominale p-waarden)
Biologisch-IR: biologische onvoldoende respons, CFB: change from baseline, gedeeltelijke MCS: gedeeltelijke Mayo Clinic Score
Gedeeltelijke Mayo Clinic Score is gebaseerd op alle MCS subscores behalve deze van de endoscopische subscore

Bovendien bleek uit gegevens van een post-hoc analyse van het onderhoudsonderzoek dat een groter aandeel van patiënten die geen biologische behandeling hadden gekregen en patiënten met biologische ervaring die filgotinib 200mg kregen, klinische remissie behielden tot 58 weken versus degenen die placebo kregen (37% versus 11% p<0.001) en hadden histologische remissie (38% versus 13% p<0,001), 6-maanden corticosteroïd-vrije klinische remissie (27% versus 6% p<0,01), zoals weergegeven in onderstaande grafiek, en gepubliceerd in The Lancet (Feagan et al. 2021).

Behouden remissie na 58 weken

Onderhoud (SELECTION)

Behouden remissie op week 58 (bar chart)
** P < .01; **** P < .0001 filgotinib vs placebo
CS: corticosteroïden
Klinische remissie gemeten door middel van EBS (endoscopische subscore van 0 of 1, rectale bloeding subscore van 0, frequentie stoelgang subscore van 0 of 1)

Wij hebben een reeks nieuwe gegevens van de SELECTION-studie en de SELECTION-langetermijn-vervolgstudie bij CU gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) 2022. De belangrijkste bevindingen waren:

  1. Voortzetting van de behandeling met filgotinib gedurende nog eens 96 weken in de lange-termijn verlengingsstudie was effectief in het handhaven van verbeteringen in CU-symptomen op lange termijn;
  2. Herbehandeling met filgotinib na onderbreking resulteerde in herstel van de werkzaamheid bij de meeste patiënten en dat filgotinib goed werd verdragen zonder nieuwe veiligheidsproblemen;
  3. Filgotinib zijn werkzaamheidsprofiel was consistent en het veiligheidsprofiel aanvaardbaar, ongeacht de leeftijdsgroep, waarbij patiënten tot 75 jaar werden geanalyseerd;
  4. Filgotinib was in staat om de hoge graad van werkzaamheid te bereiken, zoals gedefinieerd door een gecombineerd eindpunt van klinische remissie en kwaliteit van leven, endoscopische verbetering en verbetering van biomarkers.

Bovendien werden aanvullende veiligheidsgegevens van de SELECTION-studies gepresenteerd op het virtuele 16e congres van de European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) 2021 (Schreiber et al. 2021). Er werden gegevens geanalyseerd van de SELECTION inductie-, onderhouds- en langetermijn-vervolgstudie met een cumulatieve blootstelling aan behandeling van 1.207 patiëntjaren voor filgotinib 200mg versus 318 patiëntjaren voor placebo, waaruit resultaten naar voren kwamen die consistent waren met de oorspronkelijke inductie- en onderhoudsstudies, waar filgotinib goed werd verdragen bij patiënten met matig tot ernstig actieve CU.

Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis, en in de Europese Unie en Groot-Brittannië voor colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. De aanvraag tot goedkeuring voor colitis ulcerosa werd ingediend in Japan. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA
SELECTION
Fase 3-programma waarin onderzoek wordt gedaan naar filgotinib bij CU-patiënten. Een volledig overzicht van de resultaten is in 2021 gepubliceerd in The Lancet

1 1Allez M et al. Report of the ECCO pathogenesis workshop on anti-TNF therapy failures in inflammatory bowel diseases: definitions, frequency and pharmacological aspects. J Crohns Colitis. 2010 Oct;4(4):355-66;

2, 2,Ma C et al. Outpatient Ulcerative Colitis Primary Anti-TNF Responders Receiving Adalimumab or Infliximab Maintenance Therapy Have Similar Rates of Secondary Loss of Response. J Clin Gastroenterol. 2015 Sep;49(8):675-82;

3 3Ma C et al. Outpatient Ulcerative Colitis Primary Anti-TNF Responders Receiving Adalimumab or Infliximab Maintenance Therapy Have Similar Rates of Secondary Loss of Response. J Clin Gastroenterol. 2015 Sep;49(8):675-82;