Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Continuïteitsverklaring

Tot op heden hebben wij aanzienlijke operationele verliezen geleden, wat tot uiting komt in de balans met €367,2 miljoen aan gecumuleerde verliezen per 31 december 2021. Ons geconsolideerd nettoverlies op 31 december 2021 bedroeg €103,2 miljoen. Onze bestaande kortlopende financiële investeringen, geldmiddelen en kasequivalenten van €4.703,2 miljoen op 31 december 2021 zullen ons in staat stellen om onze operationele kosten en investeringen minstens voor de volgende 12 maanden te financieren. De raad van toezicht is ook van mening dat aanvullende financiering – indien nodig – kan worden verkregen. Hiermee rekening houdend, evenals met de potentiële ontwikkelingen van onze activiteiten inzake het ontdekken en het ontwikkelen van medicijnen, is de raad van toezicht van mening dat zij de jaarrekening kan voorleggen op continuïteitsbasis. Hoewel onze kortlopende financiële investeringen, geldmiddelen en kasequivalenten voldoende hoog zijn voor minstens de volgende 12 maanden, wijst de raad van toezicht erop dat als de R&D-activiteiten goed gaan, we aanvullende financiering zouden kunnen zoeken om de voortdurende ontwikkeling van onze producten te ondersteunen of om andere zakelijke opportuniteiten te kunnen benutten.