Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Strategie

Onze missie is het ontwikkelen en commercialiseren van first-in-class geneesmiddelen op basis van nieuwe targets om het leven van patiënten te verbeteren.

Met behulp van primaire menselijke cellen ontdekken we welke eiwitten (’targets’) een sleutelrol spelen in ziektetrajecten. Vervolgens identificeren en ontwikkelen wij kleine moleculen die ontworpen zijn om deze targets remmen en zo het verloop van de ziekte positief beïnvloeden. Deze methode werd ontworpen om de ziekte zelf te bestrijden in plaats van enkel de symptomen te behandelen, en heeft een gedifferentieerde pijplijn van moleculen opgeleverd.

In 2021 werden we de officiële houder van de vergunning voor het in de handel brengen (MAH) van Jyseleca in de Europese Economische Ruimte (EER) en Groot-Brittanië, waarmee we onze ambitie realiseerden om een volledig geïntegreerde, onafhankelijke Europese biofarma te worden. We streven naar pionierswerk voor patiënten, met als doel onze productpijplijn te verrijken om tegemoet te komen aan onbeantwoorde medische behoeften, zowel via interne R&D-inspanningen als via externe opportuniteiten.

De sleutelelementen van onze strategie zijn onder meer:

 • De waarde van ons target discovery-platform en onze gedifferentieerde pijplijn op basis van nieuwe werkingsmechanismen maximaliseren en benutten
  Wij gaan door met het opschalen van onze target discovery-productiviteit voor geneesmiddelen, en als gevolg van de in 2021 aangekondigde strategische herziening hebben wij doelen gesteld om het algemene risicoprofiel van onze klinische pijplijn te focussen en aan te passen. We blijven ook aanvullende modaliteiten voor geneesmiddelentherapieën onderzoeken, zoals PROTAC’s1 en oligonucleotiden, en werken actief samen met externe onderzoekspartners om het innovatieproces te versnellen.
 • Onze Jyseleca-franchise in de Europese Unie en Groot-Brittannië laten groeien
  We hebben met succes het proces afgerond om MAH van Jyseleca te worden na de gewijzigde overeenkomst met Gilead die in december 2020 werd aangekondigd (zie Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening) en zetten de uitrol van Jyseleca in RA en CU in de Europese Unie en Groot-Brittannië voort. De patiëntenrekrutering voor de DIVERSITY fase 3-studie in CD werd voltooid in oktober 2021, en we verwachten topline-resultaten in de eerste helft van 2023. Gilead blijft verantwoordelijk voor de verkoop buiten Europa en heeft in 2020 goedkeuring verkregen voor filgotinib in RA in Japan, waar het wordt gedistribueerd door co-promotiepartner Eisai. Gilead heeft ook de aanvraag ingediend voor goedkeuring van filgotinib in CU in Japan en anticipeert op een besluit voor goedkeuring in de eerste helft van 2022.
 • Strikte kostendiscipline en operationele uitmuntendheid toepassen om een sterke balans te behouden en interne en externe opportuniteiten aan te grijpen
  Na een strategische evaluatie van de activiteiten in maart 2021 zijn wij een kostenbesparingsprogramma van €150 miljoen op jaarbasis gestart, waarbij meer dan 50% van deze beoogde besparingen in 2021 zijn gerealiseerd. Ondertussen evalueren wij ijverig opportuniteiten voor business development om onze R&D-motor en productpijplijn te versterken.
 • Waarde op lange termijn creëren en onze pijplijn versnellen met onze samenwerkingspartner Gilead
  In juli 2019 zijn wij en Gilead een strategische R&D-samenwerking aangegaan, waardoor Gilead toegang krijgt tot onze innovatieve portefeuille van compounds en ons drug discovery-platform, in ruil voor een vooruitbetaling van $3,95 miljard en een aandeleninvestering van $1,5 miljard (inclusief de uitoefening van Warrant A). Gilead is onderworpen aan een standstill van 10 jaar, waardoor onze onafhankelijkheid op lange termijn wordt gewaarborgd, met een lock-up van de volledige 25,49% van de uitstaande aandelen die momenteel in handen zijn van Gilead tot 22 augustus 2024.

  Wij zijn ervan overtuigd dat de langetermijn-samenwerking met Gilead voor beide partijen voordelig is: wij krijgen toegang tot de uitgebreide ervaring van Gilead op het gebied van de ontwikkeling en commercialisering van geneesmiddelen, en Gilead heeft toegang tot ons platform en onze pijplijn, met optierechten op onze huidige en toekomstige programma’s buiten Europa. Als Gilead kiest voor opt-in, wordt het programma gezamenlijk ontwikkeld en delen Galapagos en Gilead alle kosten.

  Na de wijziging in 2020 van de regeling voor de commercialisering en ontwikkeling van filgotinib, hebben wij de volledige verantwoordelijkheid op ons genomen voor de commercialisering van Jyseleca in Europa en voor de klinische ontwikkeling van het merendeel van de lopende studies met filgotinib. Voor meer details: zie de Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.
DIVERSITY
Fase 3-programma waarin de werkzaamheid van filgotinib bij de ziekte van Crohn wordt onderzocht
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis, en in de Europese Unie en Groot-Brittannië voor colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. De aanvraag tot goedkeuring voor colitis ulcerosa werd ingediend in Japan. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA

1 1Proteolysis Targeting Chimeras