Bekijk hier de voorgaande verslagen:

6. Totale netto-omzet

Nettoverkopen van producten

We rapporteerden nettoverkopen van Jyseleca in het jaar eindigend op 31 december 2021 voor een bedrag van €14,8 miljoen, dit is een weergave van de nettoverkopen gerealiseerd door Galapagos na de transitie van Gilead. De tegenpartijen van de Jyseleca verkopen in 2021 waren ziekenhuizen en groothandelaars gelocaliseerd in België, Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland.

De nettoverkopen bestonden enkel uit verkopen van Jyseleca.

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden

Onderstaande tabel geeft een detail van onze opbrengst uit samenwerkingsverbanden voor de jaren eindigend op 31 december 2021 en 2020 per samenwerkingsovereenkomst per type opbrengst: upfront betalingen en licentievergoedingen, succesbetalingen, opbrengsten uit de doorrekening van kosten, en royalty’s:

 

Jaar eindigend op 31 december

(in duizenden €)

Gespreid in de tijd

Op bepaald moment

2021

2020

Erkenning van niet-terugvorderbare upfront betalingen en licentievergoedingen

 

 

433.884

411.417

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib

 

203.301

181.816

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor drug discovery platform

 

230.582

229.601

 

 

 

 

 

Succesbetalingen

 

 

32.408

46.261

Gilead samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib

 

32.408

46.261

 

 

 

 

 

Opbrengsten uit doorrekening van kosten

 

 

-

4.073

Novartis samenwerkingsovereenkomst voor MOR106

 

-

4.125

AbbVie samenwerkingsovereenkomst voor CF

 

-

(52)

 

 

 

 

 

Royalty's

 

 

3.801

16.299

Gilead royalty's met betrekking tot Jyseleca

 

3.757

16.227

Overige royalty's

 

43

72

 

 

 

 

 

Totale omzet uit samenwerkingsverbanden

 

 

470.093

478.051

De erkenning in opbrengst van onherroepelijke upfront betalingen, licentievergoedingen en succesbetalingen gerelateerd aan de filgotinib overeenkomst bedroeg €235,7 miljoen in 2021. We erkennen de vergoeding met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot ons drug discovery platform linear in opbrengst over 10 jaar, waarvan we €230,6 miljoen erkenden in 2021. Bijkomend hebben we in het boekjaar eindigend op 31 december 2021 royalty opbrengsten van Gilead voor filgotinib erkend voor €3,8 miljoen.

Onderstaande tabel vat onze transactieprijs gerelateerd aan onze samenwerking met Gilead samen:

(in duizenden €)

31 december 2020

Andere bewegingen in 2021

Diversity aanpassing (6 september 2021)

31 december 2021

Upfront betaling

4.005.373

 

12.643

4.018.016

Behaalde succesbetalingen

194.363

 

 

194.363

Royalty's

16.227

3.757

 

19.984

Effect van initiële waardering van share subscription agreement

124.604

 

 

124.604

 

4.340.567

3.757

12.643

4.356.967

Minus:

 

 

 

 

Verplichting tot uitgifte van warrants

 

 

 

 

Warrant A

(43.311)

 

 

(43.311)

Initiële warrant B

(2.545)

 

 

(2.545)

Bijkomende warrant B

(7.859)

5.417

 

(2.442)

 

4.286.852

9.174

12.643

4.308.669

Toewijzing aan resultaatsverbintenissen

 

 

 

 

Ziritaxestat

666.967

 

 

666.967

Filgotinib (1)

1.326.814

3.757

12.643

1.343.214

Drug discovery platform (10 jaar)

2.293.072

5.417

 

2.298.489

(1)

Voor de bijkomende vergoeding ontvangen in het kader van de optie-, licentie- en samenwerkingsovereenkomst ondertekend op 14 juli 2019 toegewezen aan de resultaatsverbintenis inzake filgotinib, veronderstelden we het bestaan van een significante financieringscomponent ter waarde van €44,5 miljoen per 31 december 2019, die de tijdswaarde van het geld over de geschatte periode van erkenning weerspiegelt. Deze financieringscomponent werd herbeoordeeld naar €55,3 miljoen per 31 december 2020, en naar €57,3 miljoen per 31 december 2021.

Onze belangrijke contracten met klanten worden hieronder samengevat:

Samenwerking met Gilead

We verwijzen naar toelichting 2 van dit financieel rapport voor een algemene beschrijving van onze samenwerking met Gilead.

We blijven de volgende drie resultaatsverbintenissen behouden, waarvan aan de eerste volledig voldaan werd in 2019; (i) de overdracht van een uitgebreide licentie voor GLPG1690, (ii) de toekenning van exclusieve toegang tot ons drug discovery platform (i.e. de intellectuele eigendom, technologie, expertise en capaciteiten) gedurende de samenwerkingsperiode en exclusieve optierechten op onze huidige en toekomstige klinische programma’s na fase 2 (of in bepaalde omstandigheden, de eerste fase 3 studies) buiten Europa, en (iii) een toegenomen aandeel in de kostenverdeling van 20/80 naar 50/50 naar 100/0 (enkel voor groep A activiteiten) voor de wereldwijde ontwikkelingsactiviteiten van filgotinib, tot de beëindiging van de overige ontwikkelingsactiviteiten (groep A en groep B activiteiten).

Onze beoordelingen waren als volgt:

Bepaling van de totale transactieprijs

  • We oordeelden dat de contractwijzigingen van 15 december 2020 en 6 september 2021 enkel het toepassingsgebied van de resultaatsverbintenis inzake filgotinib beïnvloeden en dat de wijzigingen in zowel de vaste als de variabele vergoeding de aangepaste stand-alone verkoopsprijs van de overblijvende activiteiten van deze resultaatsverbintenis weerspiegelden. Als gevolg van deze contractwijzigingen waren er toenames in de transactieprijs van respectievelijk €160,0 miljoen en  $15 miljoen, dewelke volledig toegewezen werden aan de resultaatsverbintenis inzake filgotinib.

Financieringscomponent

  • Het management heeft beslist om enkel voor het deel van de transactieprijs toegewezen aan de filgotinib resultaatsverbintenis een correctie voor de tijdswaarde van het geld op te nemen. De bijkomende vergoeding die het gevolg is van de contractwijziging van 15 december 2020 werd ook aangepast voor de tijdswaarde van het geld.

Resultaatsverbintenis: Licentie voor GLPG1690

  • Er werd volledig voldaan aan deze resultaatsverbintenis per 31 december 2019. Door de stopzetting van de ziritaxestat studies verwachten we geen toekomstige succesbetalingen noch royalty’s.
  • Na het verlenen van de licentie voor GLPG1690 verdeelden we de fase 3 kosten gelijk met Gilead. Elke terugbetaling van kosten van Gilead werd niet opgenomen als opbrengst maar als een vermindering van de betreffende kosten.

Gewijzigde filgotinib overeenkomst

  • Er is één unieke resultaatsverbintenis onder IFRS 15: de transfer van een licentie gecombineerd met het leveren van R&D diensten. Dit omdat we van mening waren dat de licentie in de context van het contract niet op zich staat.
  • De transactieprijs bestaat thans uit een vast deel, zijnde niet-terugbetaalbare upfront- en licentievergoedingen, en een variabel deel, zijnde de succesbetalingen, op verkopen gebaseerde succesbetalingen en op verkopen gebaseerde royalty’s, en terugbetaling van kosten voor geleverde R&D diensten. Succesbetalingen worden enkel in de transactieprijs van de overeenkomst opgenomen als het zeer waarschijnlijk is dat er geen significante tegenboeking van opbrengsten zal plaatsvinden. Succesbetalingen ontvangen van Gilead worden over tijd erkend in opbrengst tot het einde van het ontwikkelingsplan. Op verkopen gebaseerde succesbetalingen en – royalty’s maken ook deel uit van de overeenkomst en worden in opbrengst erkend op het moment van realisatie. In 2020 en 2021 rapporteerden we respectievelijk €16,2 miljoen en €3,8 miljoen royalty-omzet van Gilead.
  • Opbrengsten, exclusief op verkopen gebaseerde succesbetalingen en -royalty’s, worden erkend over een periode door het voldoen aan de resultaatsverbintenis. Het "cost-to-cost" input model wordt toegepast om de vooruitgang in het voldoen aan de resultaatsverbintenis te meten. De geschatte kosten om te voldoen aan de resultaatsverbintenis werden naar aanleiding van de contractwijzigingen van 2020 en 2021 herberekend.

Toegangsrechten tot het drug discovery platform, optierechten en R&D activiteiten

  • De opbrengst toegewezen aan het drug discovery platform wordt over tijd erkend daar Gilead exclusieve toegang tot het drug discovery platform en optierechten op onze huidige en toekomstige pijplijn en R&D activiteiten krijgt gedurende de samenwerkingsperiode. Het management was van mening dat een lineaire spreiding over de samenwerkingsperiode de meest betrouwbare en juiste erkenningsmethode is.
  • Bij de aanvang van de samenwerking (juli 2019) oordeelden we dat de geschikte periode voor erkenning van de opbrengsten van het drug discovery platform 10 jaar is, dit omdat we exclusieve rechten geven over een 10-jarige periode. Wanneer echter op het einde van de 10-jarige periode sommige van de dan bestaande programma’s de klinische fase zouden bereikt hebben (i.e. IND filing bij regelgevende instanties), dan kunnen de rechten voor deze specifieke programma’s verlengd worden voor maximum drie jaar. Deze kritische inschatting wordt op elk jaareinde herbeoordeeld gebaseerd op de evolutie van onze pijplijn, en is nog steeds van toepassing op 31 december 2021.
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis, en in de Europese Unie en Groot-Brittannië voor colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. De aanvraag tot goedkeuring voor colitis ulcerosa werd ingediend in Japan. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA
GLPG1690
Een autotaxine-remmer die wij ontdekt hebben en die tegenwoordig de naam ziritaxestat draagt. Alle ontwikkelingen met ziritaxestat zijn in februari 2021 stopgezet