Bekijk hier de voorgaande verslagen:

14. Materiële vaste activa

In volle eigendom

(in duizenden €)

Terreinen en
gebouwen-
verbeteringen

Installaties & uitrustingen

Meubilair en rollend materieel

Overige materiële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2020

5.284

44.655

4.028

17.856

71.823

Toevoegingen

885

3.737

1.824

32.218

38.664

Verkopen en buitengebruikstellingen

(51)

(1.096)

(81)

 

(1.228)

Overdrachten

10.625

(623)

2.084

(12.086)

-

Overdracht naar activa bestemd voor verkoop

(2)

(8.938)

(484)

(686)

(10.110)

Omrekeningsverschillen

(2)

(127)

(19)

(30)

(178)

Op 31 december 2020

16.739

37.607

7.352

37.273

98.972

Toevoegingen

1.924

4.453

434

46.028

52.839

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(1.001)

(1.177)

(9.316)

(11.494)

Overdrachten

7.273

5.210

1.175

(13.658)

-

Omrekeningsverschillen

195

1

45

(3)

238

Op 31 december 2021

26.131

46.270

7.829

60.324

140.555

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2020

3.080

25.885

2.119

31

31.117

Afschrijvingen

654

3.587

1.418

7

5.666

Verkopen en buitengebruikstellingen

(51)

(1.058)

(77)

 

(1.186)

Overdrachten

46

(1.675)

1.629

 

-

Overdracht naar activa bestemd voor verkoop

 

(4.327)

(448)

(39)

(4.814)

Omrekeningsverschillen

(1)

(61)

(13)

 

(75)

Op 31 december 2020

3.728

22.350

4.628

-

30.708

Afschrijvingen

1.749

3.398

1.113

 

6.260

Bijzondere waardeverminderingen

 

 

 

9.316

9.316

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(1.000)

(1.178)

(9.316)

(11.494)

Omrekeningsverschillen

28

1

18

 

47

Op 31 december 2021

5.505

24.749

4.582

-

34.837

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2020

13.011

15.257

2.724

37.273

68.264

Op 31 december 2021

20.626

21.521

3.247

60.324

105.718

Overige materiële vaste activa bestaan voornamelijk uit activa in aanbouw, hoofdzakelijk gerelateerd aan ons nieuw gebouw in Leiden (Nederland), die nog niet beschikbaar zijn voor gebruik en daarom per 31 december 2021 nog niet afgeschreven werden.

In 2021 boekten we een bijzondere waardevermindering van €9,3 miljoen op de overige materiële vaste activa naar aanleiding van onze beslissing om het bouwproject van ons toekomstige hoofdkwartier in Mechelen (België) her in te schatten.

Gebruiksrecht

(in duizenden €)

Terreinen en
gebouwen

Installaties & uitrustingen

Meubilair en rollend materieel

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2020

27.364

554

3.307

31.225

Toevoegingen

18.341

186

2.932

21.459

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(6)

(161)

(167)

Overdracht naar activa bestemd voor verkoop

(5.940)

 

(263)

(6.202)

Omrekeningsverschillen

(88)

 

(3)

(90)

Op 31 december 2020

39.678

734

5.812

46.225

Toevoegingen

1.722

110

5.092

6.924

Verkopen en buitengebruikstellingen

(4.160)

(251)

(722)

(5.133)

Omrekeningsverschillen

221

 

2

223

Op 31 december 2021

37.461

593

10.184

48.239

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2020

4.670

342

867

5.879

Afschrijvingen

5.350

128

1.405

6.883

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(6)

(161)

(167)

Overdracht naar activa bestemd voor verkoop

(1.334)

 

(115)

(1.448)

Omrekeningsverschillen

(36)

 

(1)

(36)

Op 31 december 2020

8.651

464

1.995

11.111

Afschrijvingen

5.466

161

2.296

7.923

Verkopen en buitengebruikstellingen

(1.696)

(251)

(722)

(2.669)

Omrekeningsverschillen

79

 

 

79

Op 31 december 2021

12.500

374

3.569

16.444

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2020

31.027

270

3.817

35.113

Op 31 december 2021

24.961

219

6.615

31.794

Boekwaarde

 

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Materiële vaste activa in volle eigendom

105.718

68.264

Gebruiksrecht

31.794

35.113

Totaal materiële vaste activa

137.512

103.378

Er zijn geen materiële vaste activa in pand gegeven. Ook zijn er geen beperkingen op het gebruik van de materiële vaste activa.