Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Materieel aspect 1: Het stimuleren van innovatie

SDG 3 (icon)
SDG 9 (icon)
SDG 17 (icon)

Wij trachten baanbrekende medicijnen met een nieuw werkingsmechanisme te ontdekken, te ontwikkelen en te commercialiseren voor ziekten waarvoor nog een grote medische behoefte bestaat. Onze missie is om levensjaren toe te voegen en de levenskwaliteit te verbeteren van patiënten die lijden aan ernstige ziekten, met innovatieve geneesmiddelen die alternatieve behandelingsmogelijkheden bieden.

Wij pionieren voor patiënten

Er is een reële behoefte aan innovatieve geneesmiddelen die de onderliggende oorzaak van een ziekte aanpakt. Er zijn tal van ziekten waarvoor momenteel geen goedgekeurde behandeling bestaat en nog veel meer ziekten waarvoor de huidige behandelingen ruimte laten voor betere resultaten bij patiënten. Nieuwe werkingsmechanismen van geneesmiddelen bieden patiënten en zorgverleners alternatieve klinische opties. Tegelijkertijd hebben zij het potentieel om de last voor de samenleving te verminderen door de kosten van gezondheidszorg te verlagen.

Wij creëren waarde door wetenschap en innovatie

Op basis van onze krachtige drug discovery-motor bouwen wij aan een gedifferentieerde pijplijn van nieuwe productkandidaten om te zorgen voor voortdurende innovatie, met potentiële voordelen voor patiënten, professionals in de gezondheidszorg en de samenleving. Om onze missie, het leven van mensen te verbeteren waar te maken, gaan we samenwerkingen aan om wetenschap en innovatie te versnellen, terwijl we kennis delen met een bredere gemeenschap.

Wetenschap en innovatie versnellen door samenwerking

Innovatie is voor ons de sleutel tot het vervullen van onze missie om het leven van mensen te verbeteren. Wij streven ernaar om innovatie op elk niveau van ons bedrijf aan te wakkeren, tot stand te brengen en te bekrachtigen. Om die ambitie waar te maken, stimuleren we teamwerk en werken we actief samen met verschillende partners, met hun eigen specifieke ervaring, kennis en expertisegebied.

Samenwerking met academische instellingen

Wij gaan relaties aan en werken nauw samen met academische organisaties en universiteiten om de ontwikkeling te versnellen en innovatie te stimuleren op het gebied van discovery, preklinische en klinische ontwikkeling.

Ons team in discovery werkt samen met een aantal gerenommeerde instellingen en consortia, waaronder:

 • Institut de Ricerca Biomedica (IRB) in Barcelona, om tot 20 aangrijpingspunten voor geneesmiddelen bij ontsteking en fibrose te identificeren en te valideren;
 • S. Fillatreau, Institut Necker Enfants Malades in Parijs, om een beter inzicht te krijgen in de betrokkenheid van B-celsubtypes bij menselijke pathologieën;
 • M. Mendoza, Genopole in Evry voor de ontwikkeling en het gebruik van ruimtelijke transcriptomicabenaderingen;
 • SMART Organ-on-Chip, een consortium van academische en industriële partners, gecoördineerd door Prof.dr.ir. Jaap den Toonder, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), om een gestandaardiseerde open modulaire benadering te ontwikkelen voor de recapitulatie van weefsel- en ziektebiologie, gefinancierd door NWO.

Om meer inzicht te krijgen in specifieke ziektegebieden, werken wij samen met een aantal deskundigen, waaronder:

 • Voor IBD:
  • Prof. Dr. Séverine Vermeire, Universitair Ziekenhuis Leuven (België) voor IBD back-translation benaderingen door gebruik te maken van stalen (bloed, colon en biopsies) van patiënten;
  • Dr. ir. Paul Vos, INIMINI-health, Wageningen Universiteit (Nederland) om gezondheidsbevorderende voeding en geneesmiddelen te bestuderen met gebruikmaking van immuun- en microbiota-competente darm-op-een-chip. Dit onderzoek is gericht op de integratie van microbiota en immuniteit in een geminiaturiseerde assay en wordt gefinancierd door Health Holland.
 • Voor IPF:
  • Prof. Wim Wuyts, Universiteit van Leuven (België) om doelwitten en biomarkers in IPF te ontdekken met gebruikmaking van IPF-longtransplantatiemonsters.
 • Voor ADPKD:
  • VLAIO-samenwerking met Prof. Djalila Mekhali, Universitair Ziekenhuis Leuven (België) om de cystogenese in ADPKD beter te begrijpen;
  • Prof. Steven Ballet, onderzoeksgroep Drug Innovation and Modulation aan de Vrije Universiteit Brussel (België) voor oligonucleotiden peptideconjugatie voor nier-targeting.
 • Voor OA:
  • Prof. Ingrid Meulenbelt, FOACUS, Leids Universitair Medisch Centrum (Nederland) voor de ontwikkeling van een high throughput humaan osteoarthritis screeningsplatform voor de identificatie van ziektedoelwitten, gefinancierd door Health Holland;
  • Prof. Gerjo van Osch, HypOA, Erasmus Medisch Centrum (Nederland) om inzicht te krijgen in de vroege processen in osteoartritis door RNA-sequencing van enkele cellen en ontwikkeling van in vitro-tests die relevante ziekteprocessen nabootsen, gefinancierd door Health Holland.

Ons onderzoek in deze verschillende ziektegebieden komt tot uiting in onze gedifferentieerde pijplijn, zoals hieronder weergegeven:

Gedifferentieerde portfolio

Gedifferentieerde portfolio (graphic)
Nota: filgotinib is goedgekeurd voor RA in EU en Japan, goedgekeurd voor CU in EU en ingediend ter goedkeuring voor CU in Japan

Naast deze specifieke ziektegebieden werken we samen met de Universiteit van Exeter (VK) om bij te dragen aan sociologisch onderzoek rond klinische proeven in zeldzame ziekten. Hiermee willen we de betrokkenheid van patiënten optimaliseren en de toegang tot klinische proeven uitbreiden. Het project zal ook betrekking hebben op etnografisch onderzoek naar de planning en uitvoering van activiteiten voor de betrokkenheid van patiënten bij Galapagos. De samenwerking is in 2021 van start gegaan en zal drie jaar duren.

Bovendien verwelkomen wij studenten via stages en studieprojecten, terwijl wij onze werknemers steunen om met universiteiten samen te werken om een doctoraatsdiploma (PhD) te behalen.

Samenwerkingen met patiëntenorganisaties en zorgverleners

Sinds onze oprichting zijn patiënten onze Poolster. Wij streven ernaar een echt verschil te maken voor patiënten, hun verzorgers en naasten. Om die ambitie verder uit te bouwen en dichter bij al onze belanghebbenden te komen, hebben we in 2021 een samenwerking opgezet met drie onafhankelijke patiëntenadviseurs en zeven vertegenwoordigers van belangrijke overkoepelende patiëntenorganisaties uit specifieke therapeutische gebieden om het Galapagos Patient Partnership Charter (PPC) te ontwikkelen.

In de geest van Galapagos gaat het bij het Charter om het geven van het goede voorbeeld. We hebben vanaf het begin besloten om deze samen met de patiëntengemeenschap op te stellen.

Het Charter, dat begin 2022 werd gelanceerd, omschrijft waar wij voor staan, wat samenwerking met patiënten voor ons betekent, en onze aanpak en engagement om met en voor patiënten te werken.

Om de continuïteit te waarborgen, willen wij voortbouwen op de goede samenwerking met patiëntenvertegenwoordigers en belangenbehartigers waarmee wij momenteel samenwerken. Wij zijn bezig met de oprichting van de Galapagos Patient Engagement Council, een adviesorgaan dat Galapagos zal adviseren over onderwerpen die relateren aan de betrokkenheid van patiënten en die zal fungeren als platform voor de uitwisseling van kennis tussen Galapagos en de patiëntengemeenschap.

Naast onze inzet voor patiënten, hun verzorgers en families, streven we ernaar om optimale ondersteuning te bieden aan professionals in de gezondheidszorg. Met dat doel lanceerden we in 2021 GalapagosHealth.com, een hybride omgeving waar zorgverleners toegang hebben tot de nieuwste ideeën en gegevens over de behandeling en het beheer van RA en CU, op basis van klinische en praktijkgegevens, en door middel van medische educatie die de industrienorm naar een hoger niveau tilt.

€492M

Kosten voor onderzoek & ontwikkeling in 2021

Samenwerking met de industrie

Wij hebben verschillende samenwerkingsverbanden met andere toonaangevende bedrijven om onze R&D-inspanningen aan te vullen en te versterken.

Wij zijn een strategische R&D-samenwerking aangegaan met Gilead in 2019. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking op lange termijn voor beide partijen voordelig is, aangezien wij toegang krijgen tot de uitgebreide ervaring van Gilead op het gebied van de ontwikkeling en commercialisering van geneesmiddelen, en Gilead tot ons platform en onze pijplijn met optierechten voor onze huidige en toekomstige programma’s buiten Europa.

Bovendien hebben we:

 • Samenwerkingen met Ryvu en Scipher Medicine om onze ontstekingspijplijn verder uit te breiden en nieuwe targets in ontsteking te ontdekken en te ontwikkelen;
 • Samenwerkingsverbanden met Fibrocor en OncoArendi om gezamenlijk te werken aan innovatieve benaderingen voor de behandeling van ernstige fibrotische ziekten.

Naast deze lopende samenwerkingen blijven wij ijverig nieuwe mogelijkheden voor business development evalueren in ons streven om innovatie naar patiënten te brengen.

Toegang verlenen tot onze kennis

Bevorderen van een open innovatiemodel, waarbij de hand wordt gereikt aan een bredere gemeenschap

Bij Galapagos zetten we ons in om de resultaten van patiëntenstudies op een transparante wijze te communiceren. Zelfs als een klinische studie vroegtijdig is beëindigd dan verwacht, rapporteren wij de bevindingen, gebaseerd op de eindpunten die in deze studies zijn gedefinieerd, en delen wij deze met de medische gemeenschap.

Publiceren met Open access is het meest geschikt voor ons doel om onze observaties in klinische ontwikkeling drempelloos beschikbaar te stellen aan de onderzoeks- en medische gemeenschap en aan andere belanghebbenden. Open access garandeert dat het beste, intercollegiaal getoetste bewijsmateriaal beschikbaar is voor iedereen, waar ook ter wereld. Het verbetert de transparantie, bevordert de medische wetenschap en verbetert, naar onze mening, uiteindelijk het leven van mensen.

Wij zijn er trots op dat wij onder onze vakgenoten een van de allereersten zijn die publiceren met open access en vanaf oktober 2020 zijn, door ons beleid, onze publicaties in collegiaal getoetste wetenschappelijke en medische tijdschriften vrij toegankelijk.

Bovendien nemen wij vanaf 2020 actief deel aan het Open Pharma-initiatief, een allereerst samenwerkingsproject zonder winstoogmerk met meerdere sponsors. Wij geloven dat publicaties de weg zijn naar geloofwaardige farmaceutische communicatie die aan de regels voldoet. Het doel van Open Pharma op lange termijn is om dezelfde voorwaarden te waarborgen voor auteurs die door het bedrijf gefinancierd onderzoek publiceren als voor auteurs die onderzoek publiceren dat op een andere manier wordt gefinancierd. Als zodanig zijn alle onderzoeksresultaten vanaf de datum van publicatie vrij beschikbaar om te lezen en te hergebruiken.

In 2021 publiceerde Open Pharma aanbevelingen voor duidelijke samenvattingen van intercollegiaal getoetste medische publicaties. Wij zijn van mening dat publicaties ten minste een samenvatting in gewone taal moeten bevatten in de stijl van een samenvatting die gemakkelijk toegankelijk en eenvoudig te begrijpen is, zonder vakjargon, onbevooroordeeld en niet-publiciteitsgericht.

Wij promoten loopbanen in de wetenschap via initiatieven op het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM)

Wij zetten ons actief in voor de promotie van wetenschapsonderwijs en een loopbaan in de wetenschap. Wij hebben ons aangesloten bij een consortium van meer dan 18 internationale bedrijven en lokale organisaties met één gezamenlijk doel: jongeren tussen 10 en 14 jaar enthousiasmeren voor wetenschap, technologie, techniek en wiskunde. Samen met jongeren betrekken we ouders, leerkrachten en bedrijven om dit doel te bereiken, en dit met een inclusieve en genderbewuste aanpak gericht op scholen, bedrijven, evenementen en verschillende online-kanalen.

Ons doel is om kinderen en jongeren te inspireren en STEM-gerelateerde onderwerpen toegankelijk te maken. Wij streven naar:

 • Aantonen dat grote maatschappelijke uitdagingen zoals biodiversiteit, klimaatverandering, vaccins en digitalisering kunnen worden aangepakt met STEM-kennis;
 • Samenwerken met ouders, leerkrachten en bedrijven om STEM online en offline tot bij de doelgroep te brengen;
 • Te bewijzen dat STEM voor iedereen is, ongeacht achtergrondkennis, geslacht en etniciteit, door de nodige aandacht aan specifieke doelgroepen te besteden.

Meer informatie is beschikbaar op www.dasgeniaal.be en www.cestgenial.be.

Beeld van onze laatste wetenschapsuitdaging samen met een influencer, gelanceerd op verschillende sociale mediakanalen (photo)
Beeld van onze laatste wetenschapsuitdaging samen met een influencer, gelanceerd op verschillende sociale mediakanalen

Materieel aspect 1: onze realisaties in 2021

 • Wij hebben 4 nieuwe gevalideerde targets gehaald
 • Wij hebben 2 nieuwe preklinische kandidaten voorgedragen, alle met een nieuw werkingsmechanisme
 • Wij hebben 3 proof of concept-proeven uitgevoerd
 • Wij hebben 1 goedkeuring gekregen voor een aanvullende indicatie voor filgotinib in Europa en meest recentelijk in 2022 in Groot-Brittannië
 • In 2021, beantwoordden wij 682 vragen via de Galapagos Medical Information service voor Jyseleca, ons op de markt gebrachte product, en onze productkandidaten in ontwikkeling

Sinds 2009 leverden onze successen 49 preklinische kandidaatgeneesmiddelen op, waarvan de meeste een nieuw werkingsmechanisme hebben. Daarvan bevinden er zich nu 24 in de klinische fase, en 18 daarvan worden verwacht een nieuw werkingsmechanisme te hebben.

Discovery-aanpak (pie chart)
 • We lanceerden een digitale uitdaging op sociale media om de interesse voor STEM bij jongeren aan te moedigen en kregen 121.100 views op de sociale mediakanalen voor onze Nederlandstalige uitdaging. Ondertussen ontwikkelden we een Franstalige uitdaging die in 2022 wordt gelanceerd
 • Wij hebben de Patient Partnership Charter opgesteld, waarin wij uiteenzetten waar wij voor staan, wat samenwerken met patiënten voor ons betekent, en wat onze aanpak en onze verbintenissen zijn om met en voor patiënten te werken  
 • We hebben het Galapagos Health-informatieportaal voor zorgverleners gelanceerd

Toekomstige ambities

 • Oprichten van de Galapagos Patient Engagement Council als adviesorgaan voor onderwerpen in verband met betrokkenheid van patiënten en als platform voor uitwisseling van kennis tussen Galapagos en de patiëntengemeenschap
 • Investeren in onze capaciteiten om targets te ontdekken, onze pool van targets uit te breiden en jaarlijks meer gevalideerde targets en proof-of-concepts af te leveren
 • Blijven zoeken naar win-win-samenwerkingsverbanden om de pijplijn in een vroeg stadium te versterken en onze innovatieve aanpak te bekrachtigen
 • Ijverig scouten naar potentiële externe mogelijkheden voor business development om onze pijplijn te versterken
 • Versterken van onze Europese commerciële organisatie om innovatie naar patiënten te brengen die baanbrekende geneesmiddelen nodig hebben

€4.7B

Financiële kortetermijninvesteringen, geldmiddelen en kasequivalenten eind 2021

Een sterke balans om toekomstige groei te verzekeren, zowel via intern als externe aangetrokken opportuniteiten

ADPKD
Autosomal dominant polycystic kidney disease; een ziekte waarbij doorgaans beide nieren vergroten door met vloeistof gevulde cysten, die leiden tot nierfalen. Andere organen kunnen ook worden aangetast
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis, en in de Europese Unie en Groot-Brittannië voor colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. De aanvraag tot goedkeuring voor colitis ulcerosa werd ingediend in Japan. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA
IBD
Inflammatory Bowel Disease, inflammatoire darmziekten. Dit is een overkoepelend begrip voor auto-immuunziekten van het darmkanaal, waaronder de ziekte van Crohn en CU. De ziekte van Crohn treft de dunne en dikke darm, terwijl CU de dikke darm treft. Bij beide ziekten raakt de darmwand ontstoken. Dit leidt tot pijn, bloedingen en uiteindelijk kan in sommige gevallen chirurgische verwijdering van een deel van de darm noodzakelijk zijn
IPF
Idiopathische longfibrose. Een chronische en uiteindelijk dodelijke ziekte die zich kenmerkt door een progressieve afname van de longfunctie. Bij longfibrose vormt zich littekenweefsel in de longen, waardoor kortademigheid ontstaat. Fibrose houdt doorgaans verband met een slechte prognose. Het begrip ‘idiopathisch’ wordt gebruikt omdat de oorzaak van longfibrose nog onbekend is